Wideo relacje

2015 – Sterefy Ekomomiczne w Gminie Dębica
Radio RDN Małopolska – Strefy Ekonomicze zapełniają się nowymi firmami