Wkrótce w Dębicy krakowska Akademia Ekonomiczna będzie mogła kształcić studentów na studiach magisterskich. Senat uczelni zatwierdził już przekształcenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Wydział Rozwoju Regionalnego w Dębicy. Podczas czwartkowego spotkania władz uczelni z władzami miasta padły propozycje otwarcia nowych kierunków.
 

Nowe pomysły rozwoju Akademii Ekonomicznej w Dębicy przedstawili władzom miasta prof. dr hab. Wacław Adamczyk, prorektor ds. Organizacji i Rozwoju AE, prof. dr hab. Andrzej Szromnik, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz dr hab. Andrzej Adamczyk, kierownik Naukowo – Dydaktyczny Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy. W spotkaniu uczestniczyła także Jolanta Hales, administrator dębickiego majątku uczelni. Obecnie w AE w Dębicy studiuje 300 osób, 165 ukończyło już studia. Władze uczelni oferują 14 kierunków, na których można wybrać atrakcyjne specjalizacje zarówno na studiach licencjackich i magisterskich, jak i na podyplomowych. Szczególnie tą ostatnią ofertą władze Akademii chciałyby zachęcić dębickie przedsiębiorstwa i samorządy.            Burmistrz Paweł Wolicki zainteresował się propozycją utworzenia w Dębicy kierunku turystyka i rekreacja. – Specjalistów po tym kierunku już potrzebujemy a w perspektywie odbudowy uzdrowiska w Latoszynie osoby o takim wykształceniu na pewno będą poszukiwane – mówi Paweł Wolicki.            Prof. Wacław Adamczyk podkreślił, że studenci wydziału AE w Dębicy mogą kontynuować naukę zagranicą. Uczelnia posiada umowy ze 190 uczelniami na całym świecie. Prof. Andrzej Szromnik dodał, że do Dębicy mogą być kierowani studenci z Ukrainy i Słowacji.            Władze uczelni i miasta zastanawiają się jak skutecznie konkurować z najbliższymi ośrodkami uczelnianymi Rzeszowem i Tarnowem.- Oferta studiowania w Dębicy nie może być też kalką oferty Akademii w Krakowie, jak zauważył dr Andrzej Adamczyk – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Im szersza i ciekawsza oferta oraz kierunki jakich nie ma w innych uczelniach w okolicy, tym lepiej.