Ruszył program „Bezpieczna Dębica” podczas którego podejmowane będą działania na rzecz walki z przestępczością.

Burmistrz Dębicy Paweł Wolicki powołał Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy w skład, którego weszli przedstawiciele policji, prokuratury, straży miejskiej, służby ochrony kolei, przedstawicieli rad osiedlowych, poradni psychologiczno – pedagogicznej, ośrodków interwencji kryzysowej.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia zostały zaprezentowane cele i zadania Zespołu. Marcin Sabat z firmy „EBS Consulting” przedstawił prezentację multimedialną swojej firmy oraz zrealizowanych projektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

– Kolejnymi działaniami, które podejmiemy będą badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Dębicy na tematy związane z bezpieczeństwem – mówi Roman Rogowski – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i koordynator programu „Bezpieczna Dębica” W ramach programu prowadzone będą szkolenia, warsztaty dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym mieście.