Urząd Miejski w Dębicy pracuje zgodnie z najwyższymi normami jakości zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Potwierdzeniem jest otrzymanie przez miasto Certyfikatu Zgodności Systemu Zarządzania Jakością ISO: 9001.
 

Dębicki urząd certyfikowała jednostka SGS Polska, zaś audytorem był Andrzej Borcz, posiadający duże doświadczenie w kontroli systemów zarządzania jakością. Koordynatorem systemu ISO w Urzędzie Miejskim jest Monika Rojek – Kałek, Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością.

Urząd Miejski musiał poddać się audytowi, który potwierdził zgodność pracy urzędu  z wymaganiami określonymi przez normę ISO: 9001. Posiadanie Certyfikatu Zgodności Systemu Zarządzania Jakością ISO to dla urzędu prestiż, a przede wszystkim potwierdzenie dobrej pracy urzędników.

 – Tempo rozwoju Gminy Miasta Dębica zostało wielokrotnie zauważone i nagrodzone – mówi Monika Rojek – Kałek.  – Miasto uzyskało wiele wyróżnień i certyfikatów przyznanych przez zewnętrznych ekspertów. Teraz można dołączyć do nich certyfikat ISO:9001 przyznany przez uznaną w Polsce i na świecie jednostkę certyfikacyjną SGS. Ten zbiór norm i dobrych praktyk jest korzystny dla klientów urzędu, system zarządzania jakością normuje także przejrzystość dokumentacji.

System ISO wdrożony został w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi mieszkańców. Certyfikat został wydany na okres trzech lat ale każdego roku urząd będzie musiał poddać się kontroli sprawdzającej jakość pracy.

– Jestem przekonany, że System Zarządzania Jakością ISO usprawni pracę urzędu i będzie to odczuwalne dla mieszkańców naszego miasta – mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy. – Jest też dla nas potwierdzeniem, że praca urzędników jest wykonywana zgodnie z europejskimi normami.