Projekt Miasta Dębica i Gminy Dębica na termomodernizację szkół i przedszkoli zajmuje pierwsze miejsce na „Liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia”, którą 18 stycznia br. opublikował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na pierwszym miejscu (ex aequo) znajduje się także projekt powiatu wałeckiego z województwa zachodniopomorskiego.
 

Miasto wraz z gminą Dębica zawarły 4 marca 2009 roku  porozumienie w sprawie przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania pieniędzy oraz realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasto Dębica i Gmina Dębica”.

Dokumentację aplikacyjną inwestycji złożono 6 marca 2009 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja będzie współfinansowana ze funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).

Łączny koszt projektu wynosi blisko 11 milionów złotych. Inwestycja może maksymalnie uzyskać  dofinansowanie w wysokości ok. 50 procent ogólnych kosztów, czyli ok. 5,2 mln złotych. Realizacja projektu rozpoczęła się w III kwartale 2009 roku i ma się zakończyć w IV kwartale 2011 roku. Wnioskodawcą, odpowiedzialnym za realizację i rozliczenie inwestycji jest miasto Dębica. Inwestycja obejmie w sumie 15 budynków oświatowych w  Dębicy i gminie Dębica:

 1. Zespół Szkół nr 1 (ul. Paderewskiego),
 2. Miejskie Gimnazjum nr 2 (ul. Łysogórska 25),
 3. Miejskie Gimnazjum nr 4 (ul. Wyrobka 11),
 4. Przedszkole Miejskie nr 1 (ul. Szkotnia 10),
 5. Przedszkole Miejskie nr 2 (ul. Konarskiego 14),
 6. Przedszkole Miejskie nr 4 (ul. Strumskiego 3),
 7. Przedszkole Miejskie nr 7 (ul. Kochanowskiego 4),
 8. Przedszkole Miejskie nr 9 (ul. Sienkiewicza 9),
 9. Przedszkole Miejskie nr 9 Oddział Żłobkowy (ul. Sienkiewicza 6b),
 10. Przedszkole Miejskie nr 10 (ul. Kołłątaja 8),
 11. Przedszkole Miejskie nr 12 (ul. Cmentarna 56),

oraz

 1. Publiczną Szkołę Podstawową (budynek B) w Pustkowie Osiedlu 34,
 2. Przedszkole w Pustkowie Osiedlu 34,
 3. Zespół Szkół w Zawadzie (Zawada 154),
 4. Zespół Szkół w Latoszynie (Latoszyn 23).

Po stronie miasta koszty inwestycji wynoszą ponad 8 mln złotych, natomiast po stronie gminy Dębica ponad 2,5 mln złotych. Z województwa podkarpackiego, oprócz naszego projektu, tylko inwestycja  Mielca znalazła się na liście rankingowej zajmując czwarte miejsce.