Kapituła Konkursu Gmina Fair Play, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przyznały miastu tytuł i certyfikat Gmina Fair Play 2007.
 

Dębica otrzymała ten tytuł już po raz czwarty. Uroczyste odbiór certyfikatu odbędzie się 5 października br. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przyznanie nagrody poprzedziła wizyta audytora, który spotkał się z urzędnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami.