Burmistrz Paweł Wolicki i Jan Borek, Przewodniczący Rady Miejskiej, będą reprezentować Dębicę podczas Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia Miast Centralnego Okręgu Przemysłowego -zdecydowali radni podczas sesji, 13 lipca br. Radni przyjęli również uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia Miast COP i przyjęli jego Statut.
 

Dębica tworzy Stowarzyszenie wraz ze Stalową Wolą, Nową Sarzyną, Nową Dębą, Żabnem i Pionkami. Celem zrzeszenia gmin jest wspieranie i obrona wspólnych interesów miast, w których Eugeniusz Kwiatkowski ulokował 70 lat temu zakłady przemysłowe. Stowarzyszenie chce pozyskać pieniądze na promocję miast zrzeszonych i przyczynić się do ich ponownego rozwoju. W planach Stowarzyszenia jest także organizowanie konferencji i sympozjów naukowych oraz szkoleń poświęconych propagowaniu idei COP-u a także wydawanie publikacji promocyjnych.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać gmina z historycznego obszaru COP lub ta, która czuje więzi historyczne, kulturalne lub gospodarcze z COP. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków a organem wykonawczym Zarząd. Siedzibą zrzeszenia są Pionki.