Ponad stuosobowa grupa dębiczan, władze samorządowe, członkowie Towarzystwa „Serce za Serce”, sportowcy oraz zespoły artystyczne, uczestniczyła w Puurs w święcie „Pukema”, które odbyło się 14 i 15 września br. Dębica zaprezentowała się również podczas Dnia Polskiego (16 września). W tym dniu dębickie stoiska odwiedzili parlamentarzyści, belgijscy przedsiębiorcy, przedstawiciele polskiej ambasady i Polacy przebywający w Belgii.
 

„Pukema” to święto miasta, organizacyjnie podobne do Dni Dębicy. Belgowie rozpoczęli uroczystości już w piątek, podczas festiwalu rockowego „Pukema Rock”, na którym zaprezentowały się czołowe belgijskie zespoły. W dwudniowym festiwalu uczestniczyło 15 tysięcy osób. W sobotę, centrum miasteczka przekształciło się w jarmark z setką stoisk, na których prezentowali swoje wyroby artyści, rzemieślnicy i miejscowe sklepiki. Na jednej z ulic prezentowali się także dębiccy wystawcy. Swoje stoisko miało tam miasto Dębica, firma Ventor, dębiccy rzemieślnicy oraz przedsiębiorstwa zrzeszone w Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu. Bardzo duży wkład w przygotowanie promocji miasta włożył cały zarząd i bardzo wielu członków dębickiego Towarzystwa Przyjaźni i Współpracy “Serce za Serce” Dębica – Puurs, kierowanego przez Zbigniewa Godzisza. Towarzystwo wraz z Urzędem Miejskim było współorganizatorem  prezentacji Dębicy w Belgii, która została bardzo dobrze przyjęta przez tamtejsze władze, jak i wszystkich uczestników dwudniowego święta. Przyczyniły się do tego występy dębickich zespołów oraz wyroby polskiej kuchni m.in. bigos, pierogi, gołąbki z wdziękiem serwowane przez członków zarówno dębickiego Towarzystwa, jak i belgijskiego Komitetu. Potrawy bardzo smakowały Belgom, którzy przyjechali z różnych miast oraz naszym rodakom mieszkającym w Belgii, uczestniczącym w Dniu Polskim.

Podczas obu świąt znakomicie zaprezentowali się dębiccy artyści i sportowcy: Miejska Orkiestra Dęta, pod dyrekcją Stanisława Świerka, Zespół Pieśni i Tańca „Gryfici”, kierowanym przez Zbigniewa Godzisza i Piotra Warżały, wraz z kapelą ludową, Zespół Tańca Nowoczesnego „Soul”, kierowanego przez Edytę Mędrek – Śliwę, zapaśnicy „Wisłoki”, trenowani przez Ryszarda Koniecznego oraz zespół „Palanagera”. Dębiczanie 16 września br. uczestniczyli we mszy świętej w Puurs, odprawionej po flamandzku i polsku, z udziałem kapeli ludowej, Miejskiej Orkiestry Dętej z Dębicy i chóru z Puurs. Po mszy delegacja władz Dębicy, w której uczestniczyli: Krzysztof Krawczyk, Mariusz Trojan, zastępcy burmistrza, Jan Borek, przewodniczący Rady Miejskiej, jego zastępca Stanisław Leski i Jacek Gil, prezes Wodociągów Dębickich spotkała się z Krisem Peetersem, ministrem – prezydentem Flandrii, (stojący na czele rządu), a także z władzami Puurs. Przedstawiciele tego samorządu pokazali delegacji z Polski nową ściankę wspinaczkową, jedną z czterech największych na świecie, na której odbywają się międzynarodowe zawody w wspinaczce sportowej. Dębicka delegacja obejrzała także budowę nowych dróg wraz z sieciami wodociągowymi i kanalizacją.

Od wielu lat współpracują ze sobą straże pożarne obu miast. Także podczas święta w Puurs strażacy z tego miasta wraz ze strażakami Komendy Powiatowej PSP w Dębicy przeprowadzili pokazy akcji ratowniczych, sposobu gaszenia pożaru frytkownicy w kuchni i ratowania osoby poszkodowanej podczas wypadku. 

Koen van den Heuvel, burmistrz Puurs podczas spotkania z przedstawicielami Dębicy potwierdził uczestnictwo swojego samorządu w programie „Europa Miast”. Zadeklarował także promocję programu w swoich partnerskich miastach w Holandii, Niemczech i Francji a także w Parlamencie Flamandzkim, którego jest posłem. Program „Europa Miast” zakłada bezpośrednią współpracę społeczności 27 miast liczących około 50 tysięcy mieszkańców. Puurs jest mniejszym miastem, liczy tylko 16 tysięcy mieszkańców, Dębica zaproponowała jednak udział temu miastu z uwagi na długoletnią współpracę a także jego gospodarczy charakter.

Dzień Polski był także okazją do uroczystości 25 – lecia Komitetu Belgijsko – Polskiego Puurs – Dębica. Początki działalności komitetu związane są z prywatnym związkiem Alfrieda Pelemana i Danuty Michalkiewicz. Wówczas to Belg zakochał się w dębiczance, tancerce Zespołu Pieśni i Tańca „Małopolska”. W latach 80 – tych XX wieku, organizował konwoje pomocy humanitarnej dla Polski. Z czasem zaangażował się w promocję Dębicy w swoim kraju. Peleman otrzymał od władz Dębicy komiks przedstawiający historię 25 – lat działalności Komitetu autorstwa Łukasza Pasa, młodego dębickiego artysty oraz  okolicznościową statuetkę z herbami obu miast. Podobną otrzymał burmistrz Puurs.

– Zaangażowanie społeczeństwa Puurs we współpracę z Dębicą jest ogromne, oparte na miłości i przyjaźni – mówi Krzysztof Krawczyk, zastępca burmistrza. – Przez lata otrzymywaliśmy od Belgów wielką pomoc materialną i cieszymy się, że dzisiaj możemy być dla nich równoprawnymi partnerami, nie tylko we współpracy kulturalnej, ale także gospodarczej. 

Wiceburmistrz Mariusz Trojan jest zadowolony z promocji Dębicy w Belgii. – Stoisko odwiedzili nie tylko mieszkańcy, Puurs ale również okolicznych miast, dyplomaci, parlamentarzyści, przedsiębiorcy – mówi Trojan. – Belgowie, którzy odwiedzali miasteczko w tym czasie, podkreślali znakomite zaangażowanie obu współpracujących towarzystw z Dębicy i Puurs. Impreza zgromadziła licznie także Polaków przebywających w Belgii. Wszyscy znakomicie bawili się przy naszych zespołach i orkiestrze dętej. Z zaciekawieniem oglądali także zapasy, które nie są popularne w tym kraju.