Krakowski Oddział Amerykańskiej Izby Handlowej zorganizował 17 kwietnia br, w siedzibie firmy Philip Morris Polska ogólnopolskie Forum Przemysłowe przeznaczone dla dużych firm zajmujących się działalnością produkcyjną w Polsce.
 

Spotkanie podzielone zostało na kilka głównych bloków tematycznych, w których odbywały się wystąpienia przedstawicieli firm oraz dyskusje uczestników sympozjum. Celem spotkania  było znalezienie odpowiedzi na pytanie o perspektywy rozwoju sektora produkcyjnego w Polsce, w świetle gwałtownego wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wśród firm prezentujących swoje doświadczenia z prowadzenia działalności gospodarczej byli głównie szefowie dużych firm zagranicznych, inwestujących w Polsce, m.in. Rockwell Automation, RR Donnelly, GM Poland,Philip Morris Polska, Cooper Standard Automotive i inni.

Spośród najważniejszych problemów, wpływających aktualnie na działalność firm w Polsce  w opinii inwestorów zagranicznych, uznane zostały takie kwestie jak częsta zmiana przepisów, wzrost cen  energii z powodu braku rzeczywistej konkurencji na tym rynku, wzrost płac, brak wystarczającej ilości fachowców w niektórych zawodach, niezbędnych w nowoczesnych systemach produkcji oraz mała mobilność siły roboczej w Polsce. Inwestorzy dostrzegają także wiele pozytywnych cech dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce jak np. dobry ogólnie klimat do inwestycji, wsparcie dla przedsiębiorców ze strony administracji centralnej i lokalnej, fachowość miejscowej siły roboczej, dobra wydajność pracy, itp.

Uczestnicząca w konferencji amerykańska konsul w Krakowie, pani Anne Hall, zwróciła uwagę, ze zmienia się natura inwestycji na świecie i w Polsce. Podkreślała, że Polska jest nadal dobrym krajem dla zagranicznych inwestorów, a ważnymi czynnikami są rzetelność pracy, dobra jakość siły roboczej i dobre przygotowanie polskich fachowców .

Do udziału w drugiej części sympozjum, której tematem była współpraca przedsiębiorców z rządem i władzami  lokalnymi zaproszeni zostali także samorządowcy: burmistrz podkrakowskich  Niepołomic, Stanisław Kracik oraz burmistrz Dębicy Paweł Wolicki. Zaproszenie tych dwóch samorządowców  Monika Pilarska, Dyrektor Krakowskiego Oddziału  Amerykańskiej Izby Handlowej,  motywowała faktem, iż obydwaj znani są z tego, że wiele robią dla rozwoju współpracy z biznesem i inwestorami. Burmistrz Niepołomic, w których zainwestowało w ostatnich latach wiele firm zagranicznych podkreślał, jak ważnym dla przyciągnięcia inwestorów jest posiadanie przejrzystego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście. Zwrócił uwagę, ze w niepołomickich szkołach postawiono na właściwe profilowanie nauczania, tak by przygotowywać młodzież do wykonywania zawodów zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Za jedną z najważniejszych jednak spraw w oczach inwestorów uznał  posiadanie w mieście dobrej bazy mieszkaniowej oraz dobrej bazy świadczącej o jakości życia, tj, dobrych szkół, miejsc do spędzania czasu wolnego i uprawiania sportu.

W swoim wystąpieniu burmistrz Paweł Wolicki zwrócił uwagę na dobra współpracę samorządu miasta z firmami i inwestorami, już prowadzącymi działalność gospodarczą w Dębicy lub zamierzającymi inwestować w naszym mięście w najbliższym czasie. Podkreślił starania władz miejskich w umożliwieniu dębickim firmom inwestowanie w specjalnej strefie ekonomicznej w Dębicy, stosowanie dla nich takich zachęt jak ulgi podatkowe, podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej, edukacyjnej i sportowo-rozrywkowej, współpracę z sąsiednimi samorządami w sprawie zjazdów z przyszłej autostrady A4, organizacje terenów pod budownictwo mieszkaniowe i terenów pod przyszłe inwestycje.