Trzecie spotkanie w ramach konsultacji w sprawie projektu budżetu miasta na 2010 r. odbyło się 20 stycznia br. w Domu Strażaka przy ulicy Świętosława. Burmistrz Miasta przedstawił mieszkańcom m.in. ulic Świętosława, Mościckiego, Łąkowej, Wierzbowej, Malinowej, Wiśniowej oraz Sandomierskiej plany inwestycyjne miasta na najbliższe lata.
 

Spotkanie rozpoczęto prezentacją zadań zrealizowanych w trakcie ostatniego roku na wnioski dębiczan z tego rejonu  miasta, które zostały zgłoszone podczas konsultacji budżetowych w 2008 r.

Podczas konsultacji, które odbyły się 20 stycznia br. mieszkańcy dziękowali za remonty wykonane w tej części Dębicy, a także za wiele innych przedsięwzięć. – Serdecznie dziękuję burmistrzowi za wyprawki niemowlęce – mówiła Bożena Więch, mieszkanka  ulicy Świętosława. – Ja wybrałam wózek, jestem z niego bardzo zadowolona, jest on solidny i bardzo lekki, a co za tym idzie można łatwo wyjść z dzieckiem na spacer, czy do sklepu. Nie stanowi to dla mnie żadnego problemu.

Zdzisława Burdzy, Przewodnicząca Rady Osiedla podziękowała również za zorganizowanie półkolonii dla dzieci z tego osiedla.

Mieszkańcy Dębicy podczas konsultacji zgłosili wnioski dotyczące m.in. remontu Domu Strażaka, wykonania chodnika od Domu Dziennego Pobytu w kierunku miasta oraz montażu znaku ograniczającego prędkość i wyznaczenia przejścia dla pieszych obok przystanku na ulicy Mościckiego. Uczestnicy spotkania poprosili także burmistrza o budowę ostatniego odcinka chodnika przy ulicy Świętosława, jak również o remont nawierzchni tej ulicy. Ponadto zwrócili się z prośbą o odwodnienie ulicy Sandomierskiej oraz  odwodnienie i poprawę nawierzchni ulicy Łąkowej.