W Dębicy w 22 obiektach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja) monitorowane są działania oszczędnościowe. Każdy z tych obiektów analizuje na bieżąco koszty i poziom zużycia mediów energetycznych i wody.
 

– W zakresie energii elektrycznej powzięto działania zarządcze powodujące optymalizację zużycia, ponadto dopasowano taryfy i moce zamówione do faktycznych potrzeb obiektów oświatowych – mówi Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty.

W 2009 r. przeprowadzono dwa zadania  termomodernizacyjne w Zespole Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 i w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Dębicy przy ul. Szkotniej 10  w ramach, których zostały ocieplone ściany i stropy, wymieniono też stolarkę okienną i instalację CO.

Wystąpiono do  Miejskiego Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej o zmniejszenie mocy zamówionej  do  wyremontowanych placówek.

Podobne działania planowane są w ośmiu obiektach, dla których zostały wykonane projekty termomodernizacji i audyty energetyczne. Na podstawie wykonanych audytów energetycznych po dokonaniu termomodernizacji zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną o około 56,47 procent .

Złożono wniosek o pozyskanie  funduszy do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zrealizowanie  tego przedsięwzięcia.

Jeden obiekt   (Przedszkole Miejskie nr 6 w Dębicy na Oś. Matejki 19) zostanie  podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym roku, a następne (Przedszkole Miejskie nr 7 w Dębicy przy ul. Kochanowskiego 4) w roku 2010. W związku z tym zostaną założone zawory termostatyczne oraz w miarę możliwości wymienione zostaną grzejniki na energooszczędne.