Dębica ma już od dłuższego czasu gotowy wniosek na dofinansowanie wodociągowania i kanalizacji południowej części miasta. Wniosek nie może być jednak złożony w formie elektronicznej, gdyż zawiodła technika. Nie w Dębicy, ale w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
 

Wniosek przygotowany przez dębicki Urząd Miejski opiewa na przeszło 40 milionów złotych. Miasto stara się o dofinansowanie w wysokości 19 milionów złotych, 6.5 mln będzie musiało być wydane z miejskiej kasy i uzupełnieniem będzie 15 milionów złotych pożyczki na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Jak powiedział na konferencji prasowej w dębickim magistracie Jacek Gil, prezes Wodociągów Dębickich wniosek jest od dawna kompletny tak w formie elektronicznej, jak i papierowej. – Nie możemy go jednak złożyć, gdyż generator wniosków nie jest sprawny. Nie ma jednak powodu do niepokoju, ponieważ jeśli generator nie będzie przyjmował wniosku w poniedziałek zawieziemy go po prostu do Rzeszowa i potem uzupełnimy go w formie elektronicznej. Regulamin konkursu dopuszcza także taką formę złożenia wniosku. Jeśli natomiast generator zostanie uruchomiony, to w przeciągu 2-3 godzin jesteśmy w stanie wysłać wniosek w formie elektronicznej.

Wnioski konkursowe można składać od 21 kwietnia do 26 maja tj. właśnie do poniedziałku, do godziny 15.

Pytany o szanse Dębicy w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego burmistrz Paweł Wolicki powiedział, że wniosek spełnia wszystkie założenia i nie ma powodu, aby pieniędzy nie otrzymał.

Pełnomocnikiem do spraw realizacji projektu wodociągowania i kanalizacji południowej części Dębicy został Dariusz Panek z wydziału planowania strategicznego Urzędu Miejskiego