W dębickim Klubie Integracji Społecznej zakończyły się zajęcia warsztatowe prowadzone z dwoma grupami długotrwale bezrobotnych kobiet, będącymi jednocześnie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Klub działa w strukturach MOPS od września 2006r.
 

Warsztaty prowadzone były przez doradcę zawodowego, psychologa, pedagoga, prawnika. W ramach reintegracji społecznej Paniom zorganizowano wyjście na Galę Tańca w Domu Kultury Mors, spotkanie choinkowe dla dzieci, zajęcia sportowe takie jak aerobik oraz siłownię. Aerobik prowadziła przeszkolona uprzednio jedna z uczestniczek KIS. 

Wraz z reintegracją społeczną prowadzona była reintegracja zawodowa polegająca na uaktualnieniu posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych, uczestnictwie w giełdach pracy, rozmowach kwalifikacyjnych oraz podejmowaniu pracy krótkookresowej. Cztery uczestniczki zajęć ukończyły kurs profesjonalnego sprzedawcy, kurs komputerowy i obsługi kasy fiskalnej

Wybór kierunku szkolenia został poprzedzony analizą indywidualnych predyspozycji zawodowych i oceną sytuacji lokalnego rynku pracy.

Na odbywających się Targach Pracy i Edukacji nawiązano współpracę z będącymi tam pracodawcami.

Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy – 1,5 miesiąca po zakończeniu zajęć, spośród 16 uczestniczek KIS – 12 podjęło zatrudnienie. Panie odbywają przygotowanie zawodowe w zawodach kucharz, krawiec, opiekunka chorych. Otrzymały też propozycje pracy na stanowisku – kadrowa, pomoc administracyjna i sprzedawca.

Obecnie trwają zajęcia z kolejną 11-osobową grupą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym są to długotrwale bezrobotne kobiety w przedziale wiekowym od 25 do 55 lat.

– Nasz dębicki Klub jest drugim po Stalowej Woli Klubem uruchomionym na Podkarpaciu – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS w Dębicy