Miejski Zarząd Oświaty wraz z dyrektorami szkół z Dębicy ponownie sięgnęli po pieniądze na poprawę warunków nauki spoza budżetu miasta. Pozyskane pieniądze przyczynią się także do poprawy bezpieczeństwa w szkołach.
 

– Dzięki staraniom podjętym przez nas i Wojciecha Iwasieczkę, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11, udało się pozyskać 137 tysięcy złotych z PFRON na budowę podjazdu przy wejściu do tej placówki oraz budowę windy dla niepełnosprawnych – mówi Ireneusz Kozak, dyrektor MZO w Dębicy.

Szkoła prowadzi klasy z oddziałami integracyjnymi. Łącznie przebudowa wejścia, podjazdów i windy będzie kosztowała 392 tysiące złotych. Budowa nie tylko ułatwi niepełnosprawnym uczniom poruszanie się po szkole, ale także poprawi ich bezpieczeństwo.

Miejskiemu Zarządowi Oświaty udało się również pozyskać pieniądze na drugi etap monitoringu wizyjnego. Teraz kamery i ekrany otrzymają dwie kolejne placówki: Zespół Szkół nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 11.

– W szkołach, w których zamontowaliśmy monitoring, zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo, dlatego uznaliśmy, że zasadne jest montowanie kolejnych kamer – mówi Ireneusz Kozak.

Tym razem dwie szkoły otrzymają po sześć kamer, urządzenia rejestrujące i monitor. Łącznie z drugiego etapu programu Ministerstwa Edukacji Narodowej do Dębicy trafi ok. 30 tysięcy złotych.

– Z kolei dzięki staraniom Małgorzaty Podrazy, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8, udało się pozyskać pieniądze z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” na wyrównanie szans edukacyjnych – mówi Kozak.

Szkoła otrzyma 184 tysiące złotych na realizację projektu „Szkoła Twoją przyszłością”. Projekt polega na realizacji dodatkowych zajęć logopedycznych, kółka tanecznego, zajęć sportowych korekcyjnych dla dzieci.