Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor, urodzony w Dębicy, odebrał 4 października br. z rąk Zygmunta Cholewińskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, tytuł „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. Po krótkiej uroczystości w Urzędzie Miejskim, odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 650 – lecia Miasta Dębica oraz w 75 rocznicę urodzin i 50 – lecie pracy twórczej Krzysztofa Pendereckiego, który zgromadził w kościele św. Ducha ponad tysiąc dębiczan.
 

Krzysztof Penderecki wystąpił wraz z Orkiestrą Sinfonietta Cracovia, Chórem Polskiego Radia w Krakowie. Przy organach zasiadł Robert Grudzień, znanym w świecie muzyk, zaś chór przygotował Włodzimierz Siedlik. Koncert poprowadzili Piotr Jackowski i Renata Żabicka.

Dębiczanie usłyszeli utwory: „Amen” Henryka Mikołaja Góreckiego, „Agnus Dei”, „Benedictus”, „Pieśń Cherubinów”, „Serenadę na smyczki (Passacaglia i Larghetto)”, „Chaconne – in memoria Giovanni Paolo II z „Polskiego Requiem” na orkiestrę kameralną (2005)” Krzysztofa Pendereckiego, „Missa Pro Pace – Msza Pokoju” Feliksa Nowowiejskiego, Improwizacje op. 38 „Święty Boże”  Mieczysława Surzyńskiego i „Souvenir de Florence d-moll op. 70 II i III cz.” Piotra Czajkowskiego.

Po koncercie artyści przygotowali niespodziankę dla prof. Krzysztofa Pendereckiego i zaśpiewali dla niego „Sto lat”. Burmistrz Paweł Wolicki, wraz z zastępcami i przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Borkiem wręczyli kompozytorowi kosz 50 róż oraz okolicznościowy dyplom.

– Serdecznie dziękujemy Profesorowi Pendereckiemu za uświetnienie jubileuszu Dębicy swoim wyjątkowym koncertem – powiedział burmistrz Paweł Wolicki. – Rok obecny w sposób szczególny łączy jubileusz 650 – lecia lokacji miasta oraz tak ważne dla Krzysztofa Pendereckiego a także dla dębiczan rocznice: 50 – lecia jego pracy artystycznej i 75 – lecie urodzin.

Burmistrz powiedział, że dębiczanie są dumni wybitnych osiągnięć artystycznych Pendereckiego, dzięki którym twórczość Obywatela Dębicy zapisała się w historii muzyki światowej. – Dla całej społeczności naszego miasta to zaszczyt, że nie zapomina Pan o swoim rodzinnym mieście, promując i rozsławiając Dębicę w Świecie – mówił Wolicki. – Życzymy, by w pełni zdrowia mógł Pan przez kolejne lata kontynuować swoją działalność artystyczną, zaś szczęście wciąż towarzyszyło Panu w życiu osobistym.

Krzysztof Penderecki nie ukrywał wzruszenia otrzymując tytuł „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” czy odbierając od burmistrza Pawła Wolickiego złotą przypinkę z dębickim gryfem.

– To niezwykle wzruszająca chwila, że tytuł odbieram w mieście gdzie wszystko się zaczęło – mówi Krzysztof Penderecki. – Najpierw Dębica zrobiła się dla mnie za ciasna, więc pojechałem podbijać Kraków, potem Kraków zrobił się dla mnie za ciasny, więc podbiłem świat. Z biegiem lat człowiek się zmienia, nie są ważne jest dla mnie zdobywanie tytułów, ważne są powroty do miejsc, gdzie wszystko się zaczęło.

Penderecki chętnie wspomina swoje dzieciństwo w Dębicy, fascynacje orkiestrami dętymi, które podczas uroczystości paradowały ulicami miasta. – Pamiętam drewnianą, galicyjską zabudowę Dębicy – mówi. – Budynków murowanych było wówczas niewiele.

Miło wspomina Dębicę także Elżbieta Penderecka, żona kompozytora. – Tu się poznaliśmy, a w tym roku obchodzimy 43 rocznicę ślubu – wspominała. 

W koncercie i uroczystościach uczestniczyli także inni członkowie rodziny Pendereckich. Koncert odbył się pod honorowym patronatem Zygmunta Cholewińskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego. Był zrealizowany przy współudziale finansowym Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. Patronat medialny sprawowały: Gazeta Codzienna „Nowiny”, „Ziemia Dębicka”, „Polskie Radio Rzeszów”, Polskie Radio Program 2, „Małopolska Telewizja Kablowa”, Telewizja Polska S.A. Program 3 Oddział Rzeszów.