W Dębicy rozpoczęły się konsultacje budżetowe. Pierwsze spotkanie odbyło się w Domu Kultury „Mors”. W projekcie budżetu uczestniczyli mieszkańcy ulic: Sikorskiego, Witosa, Sportowej, Brzegowej, Paderewskiego, Akademickiej, Kościuszki, Ligęzów, Bonara, Osiedlowej.
 

Na początek burmistrz Paweł Wolicki opowiedział o zadaniach zrealizowanych w ciągu ostatniego roku, o które prosili dębiczanie zamieszkali na wyżej wymienionych osiedlach. Realizacja wniosków zgłoszonych podczas konsultacji budżetowych 2008 dotyczyła między innymi wykonania ocieplenia budynku szkoły przy ul. Paderewskiego, dokończenia drogi na ul. Osiedlowej, remontu chodnika na ul. Kościuszki. Podczas ostatniego roku miasto wyremontowało drogę na ul. Krasińskiego, zmodernizowało wodociąg na ul. Sportowej i wyremontowało pomieszczenia w przedszkolu nr 8. Rozpoczęto budowę basenu rekreacyjnego. W 2010 planowane jest wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozpoczęcie budowy Przedszkola Miejskiego nr 8. Kolejnymi zadaniami, które Miasto wykonało na wniosek mieszkańców był remont nawierzchni parkingu i częściowo alejki wewnątrz cmentarza, wykonanie schodów z kostki i zamontowanie barierek. Mieszkańcy podczas konsultacji w 2008 roku prosili o likwidację spalarni odpadów. Władze miasta konsultowały się z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Na dzień 19 stycznia b.r. wyznaczone zostało ostatnie spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli laboratorium Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Podczas konsultacji, które odbyły się 18 stycznia 2010 mieszkańcy dziękowali za wybudowanie dróg Sucharskiego i Westerplatte.

– Na tę inwestycję czekaliśmy kilka lat i wreszcie doczekaliśmy się jej realizacji – mówił Władysław Kabaj – mieszkaniec ulicy Westerplatte.

Dębiczanie prosili o remont drogi Puławskiego i zamontowania większego pojemnika na popiół przy ul. Westerplatte i Puławskiego.  Mieszkańcy ul. Sikorskiego chcieliby utworzenia  ekranów zieleni, które miałyby chronić bloki przy ul. Sikorskiego przed hałasem przejeżdżających nieopodal aut. Pojawiła się prośba o  wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic: Fabrycznej i Słonecznej. Prosili także o to, żeby nie było podwyżki cen wody i ścieków.