Cztery laptopy wręczył burmistrz Dębicy Paweł Wolicki uczniom dębickich szkół za wybitne osiągnięcia w nauce. Podsumowanie Roku Szkolnego 2007/2008 zorganizowane przez Miejski Zarząd Oświaty i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji odbyło w sali widowiskowej DK „Mors”.
 

Nagrody w postaci komputerów otrzymali: Paulina Pierzchała (MG nr 2), Jan Pluta (MG nr 1), Krzysztof Grabiec (MG nr 3), Michał Prus (SP nr 11). 

W swoim przemówieniu burmistrz Wolicki pogratulował młodzieży ich wyników w nauce, nauczycielom za ich pracę w szkolnictwie oraz rodzicom, którzy mają ogromny wkład w sukcesy swoich dzieci. Zapewnił również, że Miasto zawsze będzie nagradzać osiągnięcia w nauce, które są drogą do sukcesu i kariery. 

Można dokonywać wielu analiz, podsumowań i ocen, gdyż dziesięciomiesięczny rok szkolny to niekrótki okres w życiu szkoły, w funkcjonowaniu oświaty – mówił Ireneusz Kozak – dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty. – Żadne jednak słowa i statystyki nie zastąpią żywych dowodów potwierdzających sukcesy i osiągnięcia uczniów dębickich szkół.

A sukcesów w mijającym roku było dużo: w konkursach organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty wśród sześciu najlepszych na Podkarpaciu szkół podstawowych były trzy dębickie (nr 5, nr 9, i nr 11), uczniowie miejskich gimnazjów, którzy uczestniczyli w dziesięciu Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych zdobyli 19 tytułów laureata i 55 tytułów finalisty, a uczennica klasy trzeciej Miejskiego Gimnazjum nr 1, wygrywając Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” będzie reprezentować powiat dębicki w finale ogólnopolskim.

Uczniowie naszych szkół z pozytywnym wynikiem brali także udział w innych ważnych konkursach na szczeblu wojewódzkim i wyższym m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym „Alfik”, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, i Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego „Oxford plus”.

Organizatorzy Podsumowania Roku Szkolnego nie zapomnieli także o nauczycielach, którzy z końcem tego roku szkolnego kończą swoją pracę w szkolnictwie. Wyrazy szacunku, uznania i okolicznościowe dyplomy zostawały wręczone paniom: Marii Ciszek (MG nr 1), Jadwidze Morzywołek (MG nr 1), Ewie Krakowskiej (MG nr 4), oraz panom: Markowi Ognistemu (MG nr 2) i Romanowi Kalicie (SP nr 2). 
Ilość osób, które należało wyróżnić była tak duża, że nagrody wręczali: Paweł Wolicki Burmistrz Miasta, Mariusz Trojan Zastępca Burmistrza, Jan Warzecha Sekretarz Miasta, Jan Borek Przewodniczący Rady Miasta, Robert Podlasek Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta oraz Józef Lipień Mistrz Polski i Świata w zapasach. 

„Citus, Altus, Fortius – Szybciej, Wyżej, Dalej” to maksyma greckich sportowców – a jednocześnie napis na pamiątkowych medalach, które zostały wręczone najlepszym sportowcom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego miasta. W zawodach organizowanych na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim Dębiczanie wywalczyli w sumie 32 medale, w tym 12 złotych, 13 srebrnych i 7 brązowych. W porównaniu z poprzednim rokiem ilość zdobytych medali została przekroczona ponad dwukrotnie – przed rokiem szkolni sportowcy zdobyli 13 medali, w tym 5 złotych 3 srebrne i 5 brązowych. 

Część artystyczna uroczystości została przygotowana przez młodzież Szkoły Podstawowej nr 9 i zawierała akcenty nawiązujące do obchodów 650lecia lokacji Dębicy, jak również do motywów współczesnych. 

Dębiccy uczniowie osiągają wysokie wyniki sportowe, choć miasto nie dysponuje aż tak olbrzymim zapleczem sportowym, kadrowym czy ilością szkolnych sportowców jak np. Rzeszów, Krosno czy Przemyśl. Dębiczanie wyprzedzają swoich rówieśników z innych miast we wszystkich klasyfikacjach szkolnego sportu. Żeby uhonorować dębickie osiągnięcia, władze Szkolnego Związku Sportowego zapowiedziały, że po raz pierwszy wojewódzkie podsumowanie osiągnięć sportowych odbędzie się właśnie w Dębicy na przełomie września i października.