W ramach programu „Europa Miast” Dębica pozyskała pieniądze z Unii Europejskiej na spotkanie młodzieży z miejscowości partnerskich. Od 6 do 9 maja br. dębicka młodzież gości kilkuosobowe grupy uczniów ze szkół miast, które przyłączyły się do programu.

– Dębica pozyskała pieniądze, 7 tysięcy Euro,  na realizację projektu „Młodzież w Europie Miast” w ramach programu „Europa dla obywateli” – mówi Mariusz Trojan, zastępca burmistrza Dębicy.

Młodzież  w wieku od 15 do 20 lat wraz z dwoma opiekunami weźmie udział w warsztatach na temat przedsiębiorczości, szkolnictwa i stylu życia młodzieży w różnych częściach Europy. W zajęciach uczestniczyć będą wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Nauczycielskiego Kolegium Językowego. Wszyscy uczniowie, którzy przyjadą do Dębicy, jak również miejscowa młodzież, posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Podczas warsztatów grupa z każdego miasta przedstawi krótką prezentację, która będzie zawierała informację o szkolnictwie, życiu kulturalnym oraz życiu młodych ludzi w danym mieście. Prezentacja będą zawierać relacje z występów zespołów lokalnych, informacje na temat przedsiębiorczości i rynku pracy oraz zdjęcia z różnych dziedzin życia młodych.  

– Nie zabraknie także nauki języka poprzez zabawę, dlatego poprosiliśmy grupy o przygotowanie jednego łatwego utworu muzycznego w ojczystym języku, by mogli go zapamiętać i zaśpiewać wszyscy uczestnicy spotkania w konkursie karaoke – mówi Katarzyna Rokosz, z Wydziału Promocji Miasta odpowiadająca za kontakty zagraniczne w Urzędzie Miejskim w Dębicy. – Zakończeniem wizyty będzie parada ulicami Dębicy, delegacje młodzieży będą maszerowały w strojach regionalnych z flagami narodowymi.