Dębiccy artyści amatorzy, wsparci profesjonalistami pod dyrekcją Pawła Adamka, ponownie wystawią operetkę. Tym razem dębiczanie obejrzą “Nowego Don Kiszota, czyli sto szaleństw” do muzyki Stanisława Moniuszki i opartą na tekstach Aleksandra Fredry. Premiera odbędzie się 3-go Maja w Domu Kultury “Mors” a widowisko będzie można obejrzeć również 5, 12 i 13 maja w Dębicy, 19 maja w Jarosławiu i 20 maja w Mielcu.
 

Kierownictwem muzycznym i inscenizacją tradycyjnie zajął się Paweł Adamek, dębicki muzyk. Tym razem za reżyserię i kierownictwo literackie odpowiada Jarosław Markiewicz. Scenografię przygotowali Piotr Pych, Roman Przewoźnik i Kazimierz Świstak. Choreografią do operetki zajął się Leszek Ossoliński, światłem Zdzisław Worek, kostiumami Irena Lewicka a charakteryzacją Izabela Piekarczyk. Chór męski przygotował Artur Olchawa, zaś przy realizacji widowiska pracują Marta Pęcak i Marzena Kuchaj. Na scenie zaprezentują się dębickie i mieleckie zespoły artystyczne oraz soliści: Edyta Augustyn, Agnieszka Augustynowicz, Aneta Berczyk – Bąk, Halina Czaja – Patera, Katarzyna Duda – Plewniak, Łukasz Kowalik, Jarosław Markiewicz, Jan Maślanka, Stanisław Prażak, Michał Smoła, Piotr Szyper, Józef Wilczyński i Artur Wygonik. Widowisko powstało przy udziale Dębickiego Towarzystwa Muzyczno – Śpiewaczego, Starostwa Powiatowego i Miejskiego Ośrodka Kultury. Przed spektaklem będzie możliwość złożenia dobrowolnej kwoty na inicjatywy Towarzystwa Muzyczno – Śpiewaczego.