Odcinek drogi łączący ul. Krakowską i Piaski został 6 lipca br. uroczyście oddany. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo na skrzyżowaniu z ulicą Krakowską i usprawniła ruch w mieście. Odcinek drogi, wraz z siecią wodno – kanalizacyjną kosztował łącznie blisko 655 tysięcy złotych.
 

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Dębicy. Same prace drogowe kosztowały 361 788 złotych. Dodatkowo 293 162 złote kosztowało wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej, przełożenie istniejącej sieci gazowej, teletechnicznej, oświetlenie ulicy i rozbiórka istniejącego tam budynku. Te prace wykonał podwykonawca, firma „Igloobud”. Prace rozpoczęły się 23 maja 2006 roku, wówczas dokonano rozbiórki budynku i wykonano sieć kanalizacyjną. W tym roku wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Prace zakończyły się 15 czerwca 2007 r.

Nową inwestycję poświęcił ks. Józef Leśniowski, proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej. Burmistrz Paweł Wolicki wyraził nadzieję, że kierowcy będą zadowoleni z nowej drogi. W uroczystości uczestniczyli radni oraz mieszkańcy Dębicy.