10 czerwca br. nastąpiło uroczyste otwarcie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy. Dotychczas mieszcząca się w centrum miasta biblioteka miejska otrzymała nową, przestronną siedzibę przy ul. Akademickiej.
 

Ponadto w wyniku zawartego pomiędzy Urzędem Miejskim a Starostwem Powiatowym w Dębicy porozumienia, zakres działania biblioteki został poszerzony o zadania biblioteki powiatowej. Starostwo Powiatowe przekazało na rzecz biblioteki zakupiony od Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej księgozbiór regionalny, z którego czytelnicy mogą korzystać w specjalnie wydzielonej w tym celu czytelni.

Poświęcenia nowej biblioteki dokonał ks. Józef Wątroba, a wstęgę przecięli między innymi Burmistrz Miasta Dębica – Paweł Wolicki oraz Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa. Na ręce Pani Marzeny Kowalskiej kierującej biblioteką złożone zostały listy gratulacyjne, a księgozbiór wzbogacił się o przekazane pozycje.