W Urzędzie Miejskim w Dębicy odbędzie się 10 grudnia 2007 pierwsza konferencja „Przykłady dobrych praktyk w pomocy społecznej – wymiana doświadczeń zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Miast Centralnego Okręgu Przemysłowego. Początek konferencji o godz. 10.

Konferencję rozpocznie prezentacja Domu Dziennego Pobytu, którą przedstawi  Halina Cholewa, kierownik tej placówki. O godz. 11 przewidziano prezentację Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa przy Europejskiej Szkole Nowych Technologii i Turystyki oraz Fundacji Educare et Servire. Działalność Uniwersytetu przybliżą: prezydent Fundacji Antoni Kamiński i Agnieszka Kudroń, Dyrektor UTW. Po przerwie kawowej ok. godz. 12 Anna Sozańska ze Stowarzyszenia „Ad Astram” przedstawi możliwości współpracy MOPS z NGO na rzecz klientów pomocy społecznej w wykładzie „Wspólne działanie – drogą do sukcesu”. Następnie Marzena Socha zaprezentuje Klub Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku    Pomocy Społecznej w Dębicy. Po przerwie obiadowej, ok. 13.45 Jolanta Michajluk, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, przedstawi doświadczenia w budowaniu partnerstwa lokalnego. Ostatnim punktem spotkania będzie prezentacja  Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy przy ul. Mościckiego 26, przez jego kierownik Martę Skórską. Zakończenie konferencji przewidziano na godz. 15.20.