Krzysztof Krawczyk – zastępca burmistrza Dębicy wbił pierwszą łopatę pod rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego w ramach realizacji program „Moje boisko – Orlik 2012”.
 

Drugą łopatę wbiła Barbara Kulej – kierownik budowy inwestycji. Dzięki wybudowaniu nowych dwóch boisk w Ogrodku Jordanowskim, dzieci i młodzież z Dębicy będą mieli okazję zdrowo i bezpiecznie spędzać wolny czas.

Program „Moje boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

W ogródku jordanowskim przy ul. Strumskiego powstaną dwa boiska: jedno do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 metrów o powierzchni całkowitej 1860 metrów kwadratowych, a drugie to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 metrów o powierzchni 613,1 metrów kwadratowych. Dodatkowo zostanie wykonane ogrodzenie terenu o wysokości 4 metrów wraz z bramą wjazdową, oświetlenie boisk, budową chodników oraz budynku zaplecza socjalnego. Inwestycja ma kosztować półtora miliona złotych, przy czym 666 tysięcy zł będzie z budżetu państwa, a pozostała suma to wkład własny miasta