Słodki poczęstunek oraz występ zespołu artystycznego ,,Feniks” towarzyszyły spotkaniu osób starszych w Domu Kultury ,,Śnieżka’’ . W ,,Dniu Seniora” organizowanym przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wzięło udział blisko 90 osób.
 

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez Edwarda Kudelę, przewodniczącego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który odebrał z rąk burmistrza list okolicznościowy oraz figurkę przedstawiającą patronkę miasta.

W świąteczny nastrój oprócz programu muzycznego przygotowanego przez grupę artystyczną „Feniks”, wprowadziła zgromadzonych gości Maria Sulisz, recytując wiersz ,,Astry’’. Spotkanie seniorów ubogaciło również wspólne wykonywanie popularnych pieśni.

– Dla ludzi starszych i często samotnych takie spotkanie to często okazja do wyjścia z domu, do ludzi – podkreśla Izabella Zachar, v-ce przewodnicząca ZE,R i I.  – Tego typu wydarzenia sprzyjają wspomnieniom, w jakie obfituje życie starszych osób – kontynuuje.

Podczas spotkania ze szczególnym przyjęciem spotkało się wystąpienie burmistrza Pawła Wolickiego, który poinformował obecnych o postępach w przygotowaniu „ Domu Seniora ” w budynku przy ul. Rzeszowskiej 15. – Dotrzymał Pan słowa – cieszy się Jan Kabaj, ze Związku Emerytowanych Pracowników Firmy Oponiarskiej, nawiązując do obietnicy jaką złożył burmistrz kilka miesięcy temu (dotyczącego utworzenia miejsca, w którym starsi ludzie mogli by wspólnie spędzić czas).

Oddanie ,,Domu Seniora” do użytku będzie miało miejsce w ciągu kilku tygodni.