Z inicjatywy Wydziału Planowania Strategicznego UM oraz Miejskiego Zarządu Oświaty 23 października odbyło się spotkanie na temat Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. Do udziału zaproszono dyrektorów oraz przedstawicieli dębickich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów, zainteresowanych opracowaniem projektów mających na celu pozyskiwanie pieniędzy z funduszy unijnych dla placówek oświatowych.
 

            – To pierwsze spotkanie w tak licznej grupie (ok. 30 osób) w tym roku szkolnym – mówi Ireneusz Kozak, dyrektor MZO w Dębicy. – Dla realizacji zadań oświatowych w Programie Kapitał Ludzki przewidziano IX priorytet Programu, który zakłada przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych, działania mające na celu orientację zawodową uczniów oraz kształcenie społeczeństwa informacyjnego w oparciu o nowe technologie. To szansa na zdobycie pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne, działania dydaktyczno-wychowawcze oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Szkolenie prowadziła Pani Alina Zeprzałka konsultant z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie.

Dębickie placówki oświatowe przystępują do opracowywania wniosków aplikacyjnych, które składać będzie można po ogłoszeniu naboru przez Wojewódzki Urząd Pracy, który jest koordynatorem realizacji programu dla woj. podkarpackiego