Rondo na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Racławickich, Aleji Jana Pawła II i Kościuszki oddano uroczyście 28 maja br. Łączny koszt inwestycji to 1,3 mln zł. Inwestycja będzie sfinansowana w większości z budżetu miasta, 220 tysięcy przekaże Starostwo Powiatowe, 100 tysięcy „Enion” a 440 tysięcy złotych „Gambit”, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Dębicy.
 

Rondo ma  kształt elipsy i pięć zjazdów. – Najważniejsze, że zdążyliśmy dokończyć budowę maju i nie stracimy dofinansowania – mówi Krzysztof Krawczyk, zastępca burmistrza Dębicy. – To pierwsza tak duża inwestycja w naszej kadencji. Liczę, że bardzo dobrze będzie służyła mieszkańcom.

Skrzyżowanie musiało zostać przebudowane, bo było bardzo niebezpieczne, często dochodziło na nim do wypadków, tworzyły się korki a kierowcy z Al. Jana Pawła II i Kosynierów w godzinach szczytu nie mogli włączyć się do ruchu.

Burmistrz Paweł Wolicki podkreślił, że inwestycja ta była długo oczekiwana przez kierowców i bardzo potrzebna ze względów bezpieczeństwa. W uroczystości otwarcia ronda uczestniczyły władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego, firmy “Enion” i Urzędu Miejskiego w Dębicy.