Miasto otrzyma dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na remont obiektów kulturalnych. Dotacja przeznaczona zostanie na remont budynku w dawnej jednostce, gdzie planowane jest przeniesienie Galerii Miejskiej, oraz na remont sali baletowej i dachu w Domu Kultury „Mors”.
 

 Radni, 13 lipca br., podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez miasto zobowiązania wekslowego, które ma być zabezpieczeniem dotacji.  Weksel o wysokości 789 967 złotych jest zabezpieczeniem dla Funduszu, który z miastem podpisze umowę na dofinansowanie projektu „Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy, jako formy edukacji kulturalnej”. Fundusz wykorzysta weksel w przypadku nieprawidłowego i niezgodnego z umową wydatkowania dotacji.  Zadanie ma rozpocząć się 14 września br. a zakończenie przewidziane jest na 30 kwietnia 2008 r.

“Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.