Wspólne inwestycje drogowe, wspólna gospodarka śmieciami i ochrona przeciwpowodziowa to najważniejsze tematy jakimi zajmie się już 6 lutego grupa inicjatywna Związku Gmin Powiatu Dębickiego. Trzon związku tworzą gminy Dębica, Żyraków i miasto Dębica. Przedstawiciele tych samorządów zaproponują uczestnictwo pozostałym gminom z powiatu.

Według burmistrza Pawła Wolickiego założenie związku jest owocem dobrej współpracy z pomysłodawcą związku wójtem Stanisławem Rokoszem (gm. Dębica) i Krzysztofem Moskalem (wójtem Żyrakowa). Ta współpraca pozwoli na pozyskiwanie funduszy unijnych na wspólne inwestycje i obniżenie kosztów usług komunalnych. W ramach związku samorządy chcą budować nowe dogi i chodniki. W środę burmistrz Paweł Wolicki spotkał się z wójtem gminy Dębica Stanisławem Rokoszem, by omówić wspólną gospodarkę odpadami komunalnymi oraz wymienić pomysły na wykorzystanie potencjału jaki stworzy bliskość autostrady mającej przebiegać przez powiat dębicki. Najbliższe spotkanie Związku odbędzie się w ratuszu 6 lutego, kiedy to inicjatorzy zaproponują innym samorządom przystąpienie do Związku Gmin Powiatu Dębickiego.