Przemarszem pocztów sztandarowych i starszyzny Izb Rzemieślniczych i Cechów z Podkarpacia i Małopolski rozpoczęły się 10 czerwca obchody Dnia Rzemiosła. Rzemieślnicy uczestniczyli we mszy św. a następnie uroczystej akademii, podczas której kilka osób otrzymało branżowe odznaczenia.
 

Rzemieślnicy spotkali się w Rynku, obok Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, skąd po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu, przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej, przemaszerowali do kościoła pw. Świętego Krzyża. Po mszy, rzemieślnicy przeszli do Domu Kultury „Mors”, gdzie odbyła się okolicznościowa akademia. Piotr Szul, Starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy zwrócił uwagę na zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach na rynku usług i rzemiosła.

            – Dzisiaj rzemieślnik to właściciel dobrze uprzemysłowionego zakładu, zatrudniający dziesiątki, a nawet setki ludzi – mówi Szul. – Nikt nie wie już, czym zajmuje się rymarz czy bednarz, coraz mniej osób korzysta z tradycyjnych usług. Rzemieślnik teraz to w jednej osobie księgowy, specjalista i stróż swojego majątku.

            Piotr Szul ubolewał także nad wyjazdem rzemieślników z Polski do innych krajów Unii Europejskiej. Obwinił za to zły system szkolnictwa oraz nieczytelność przepisów prawa, które urzędnicy poszczególnych szczebli interpretują, w różny sposób.

            Podczas akademii zasłużeni rzemieślnicy otrzymali odznaczenia. Złotą Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle otrzymała Dorota Pietracha. Srebrny medal im. Jana Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego, przyznane za zasług dla rzemiosła otrzymali: Stanisław Wróbel i Roman Roztoczyński. Honorową Odznakę Rzemiosła przyznaną przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie otrzymali: Tadeusz Tomaszewski, Tadeusz Kamiński, Bogusław Filipek, Marek Salwa, Marcin Wujko i Maria Barnaś. Honorową Odznakę przyznaną przez Izbę w Rzeszowie otrzymali: Jan Michalik, Stanisław Wyszyński, Jerzy Król, Barbara Kicia, Zbigniew Stańczyk, Krystyna Pokorna – Stafin, Andrzej Kręglewski, Edward Pieczonka, Adam Kędzior i Tadeusz Śliwa. Nagrody wręczali Czesław Skalski, prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie i Adam Sasiela, prezes rzeszowskiej Izby.

             Burmistrz Paweł Wolicki wręczając Piotrowi Szulowi statuetkę „Dębicy – Miasta Otwartego” wyraził nadzieję, że rzemiosło w Dębicy będzie nadal prężnie się rozwijało.