Z darmowego szkolenia z prawa pracy skorzystało we wtorek (20 marca) 30 przedsiębiorców. Przygotowane przez Biuro Współpracy z Przedsiębiorcą Urzędu Miejskiego w Dębicy poprowadzili Inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się uczestniczyć w szkoleniu zapoznali się ze zmianami w obowiązujących przepisach a dotyczących zatrudnienia pracowników i przysługujących im prawach.
 

Obecnie Biuro Współpracy z Przedsiębiorcą przygotowuje 30 marca seminarium subregionalne, które jest kontynuacją spotkań poświęconych rozwojowi systemu innowacji w regionie, organizowanych w ramach projektu “Biuro wdrażania i monitoringu RSI Podkarpackie”. Seminarium w Dębicy poświęcone będzie kwestiom ochrony własności przemysłowej w działalności gospodarczej. Uczestnicy seminarium zapoznają się z najważniejszymi typami ochrony oraz prowadzeniem krajowych i europejskich procedur patentowych. Współorganizatorami seminarium są Politechnika Rzeszowska, Rzeszowska Agencja Rozwoju RegionalnegoS.A. w Rzeszowie oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Mielcu MARR S.A. Seminarium jest bezpłatne i odbędzie się w ratuszu w Dębicy w godz. od 10 do 13 w sali nr 51. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Wspólpracy z Przedsiębiorcą prosi o potwierdzenie uczestnictwa do 27 marca pod nr. tel. 014 683-81-46 lub e-mailem na adres: [email protected]. Seminarium otworzą Mariusz Trojan, wiceburmistrz Dębicy oraz Paweł Wacnik, kierownik Centrum Transferu Technologii RARR S.A.. O godz. 10.10 rozpocznie się wykład, który poprowadzi Bronisław Trela, Rzecznik Patentowy i pracownik Politechniki Rzeszowskiej.