Występ młodzieży z grupy teatralno – wokalnej “Feniks” z Miejskiego Gimnazjum nr 1 był atrakcją IV Międzypokoleniowego Spotkania Dębickich nauczycieli. Nie zabrakło ciepłych słów pod adresem emerytowanych pedagogów, które kierowali młodsi koledzy i byli uczniowie.
 Młodzież z MG nr 1, które było organizatorem spotkania, przedstawiła program „Będziesz zbierać kwiaty, Będziesz się uśmiechać…”. W trakcie uroczyustości Zbigniew Drzymała, dyrektor MG nr 1 wspomniał także nauczycieli, którzy i odeszli. Zebrani uczcili ich pamięć minutą ciszy.- Ważne, by pamiętać o naszych wychowawcach, którzy często po zakończeniu pracy, tęsknią w samotności za szkolnym gwarem – mówi Mariusz Trojan, wiceburmistrz. – Te spotkania pozwalają przypomnieć młodszym nauczycielom o starszych kolegach, integrują również środowisko dębickiej oświaty. Po występie młodzieży odbyło się spotkanie towarzyskie, które okazało się znakomitą okazją do wymiany wspomnień o szkolnych czasach