Umowę na dofinansowanie 17,4 miliona złotych z unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko” na realizację projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Dębicy” Stanisław Gawłowski, wiceminister ochrony środowiska, wręczył 10 lutego br., burmistrzowi Pawłowi Wolickiemu podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim. Wiceminister pochwalił również Dębicę za bardzo dobrze przygotowany wniosek.
 

– Na dofinansowanie szansę mają wnioski bardzo dobrze napisane – mówi Stanisław Gawłowski, wiceminister ochrony środowiska. – Jak to zrobić ? Najlepiej zapytać o to burmistrza Dębicy, on wie jak to robić, bo swój wniosek przygotował świetnie, czego potwierdzeniem jest otrzymane ode mnie potwierdzenie dofinansowania. Jest wiele możliwości i źródeł pozyskania pieniędzy na inwestycje. Cieszę się, że Dębica potrafi korzystać z tych możliwości.

Burmistrz po otrzymaniu od wiceministra Gawłowskiego promesy na dofinansowanie powie dziękował w imieniu mieszkańców. – To jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji w naszym mieście, zabezpieczająca podstawowe potrzeby kilku tysięcy mieszkańców – mówi Paweł Wolicki. – To także jedna z wielu inwestycji oczekiwanych od lat. Inne to mieszkania, których budowę rozpoczęliśmy w ubiegłym roku.

Burmistrz przyznaje, że miasto było już gotowe przyjąć pieniądze z dofinansowania w ubiegłym roku. Z uwagi na przedłużające się procedury, rozpisany musi być nowy harmonogram inwestycji.
– Ruszamy z ogłaszaniem przetargów, podpisywaniem umów – mówi burmistrz Paweł Wolicki. – Inwestycją objęty zostanie cały teren przeznaczone pod budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. To największa finansowo inwestycja od kilkudziesięciu lat. Pierwsze prace ruszą jesienią, zaś budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej zakończy się do 2013 roku.
Łącznie inwestycja ma kosztować około 40 milionów złotych. Poza dotacją z funduszu unii inwestycja finansowana będzie z budżetu miasta, Wodociągów Dębickich i pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.