Burmistrz Paweł Wolicki skierował 4 marca br. do Zarządu Spółki PKP Cargo S.A., wszystkich Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Infrastruktury oraz władz województwa podkarpackiego, pismo, w którym sprzeciwia się likwidacji Sekcji Eksploatacji oraz Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru Trakcyjnego w Dębicy.
 

„Szanowni Państwo!

W imieniu władz miasta i społeczności Dębicy wyrażam stanowczy sprzeciw wobec likwidacji Sekcji Eksploatacji oraz Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru Trakcyjnego w Dębicy. Program „Koncentracji lokomotyw w spółce „Cargo”, wprowadzany przez PKP Cargo S.A., który ma wzmocnić tabor w innych miastach, kosztem Dębicy, uznaję za nieuzasadniony.

Zamiar przeniesienia, a de facto likwidacja obydwu sekcji kolejowych oceniam jako pozbawiany racjonalnych przesłanek gospodarczych. Zakład w Dębicy jest bowiem doskonale przygotowany do wypełnienia swej funkcji, obecnie wykonuje 70 procent pracy przewozowej z Polski Południowo – Wschodniej. Położenie Dębicy w połowie trasy Medyka – Kraków wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla lokalizacji Sekcji Eksploatacji oraz Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru Trakcyjnego.

Argumentem przemawiającym za pozostawieniem Sekcji w Dębicy jest także to, że zakład w Dębicy był w ostatnich latach modernizowany wielkimi nakładami finansowymi. Stąd też zamykanie Sekcji w Dębicy i otwieranie nowej bazy w innym mieście uznaję za działania wbrew zasadom ekonomii. Przeniesienie zakładu z Dębicy do Tarnowa, czyli o 30 kilometrów, nie spowoduje ożywienia w transporcie kolejowym towarów, a modernizacja zakładu w Tarnowie narazi PKP Cargo S. A. na dodatkowe koszty. Zakład w Dębicy po przeprowadzonej modernizacji obecnie spełnia wymogi polskiego i unijnego prawa, w tym także wewnętrznych kolejowych regulacji.

Decyzja dotycząca Sekcji w Dębicy wiąże się także ze zwolnieniem blisko 220 osób, co na lokalnym rynku pracy w znacznym stopniu pogorszy i tak trudną sytuację. Pracę straci wysoko wykwalifikowana, doświadczona i sumienna załoga, co podkreślają także władze spółki, która ma swój pokaźny udział w dostosowaniu obiektów Sekcji do standardów Unii Europejskiej.
Z zapowiadanymi i wprowadzonymi w życie zwolnieniami przez inne zakłady sektora państwowego oraz prywatnego decyzja PKP Cargo S.A. znacznie wpłynie na wzrost stopy bezrobocia. Trwała likwidacja miejsc pracy w naszym mieście może przynieść za sobą negatywne skutki społeczne, których zwalczanie będzie długotrwałe i kosztowne. Wraz z miejscami zatrudnienia nasze miasto utraci dobrze prosperujące zakłady branży kolejowej na rzecz innych miast, zaś stuletnie tradycje węzła kolejowego w Dębicy zredukowane zostaną do stacji przystankowej.

Swój apel kieruję do by jeszcze raz przeanalizować i zmienić niekorzystne dla załogi i mieszkańców Dębicy plany dotyczące likwidacji dwóch Sekcji.

        Zwracam się z prośbą o podjęcie szybkich i skutecznych działań, które zapobiegną wprowadzeniu w życiu planów zmierzających do likwidacji Sekcji w Dębicy oraz zwolnienia tak dużej liczby pracowników.”