Miasto Dębica wspólnie z Gminą Dębica stara się o pozyskanie pieniędzy na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasto Dębica i Gminy Dębica”.
 

6 marca 2009 roku miasto złożyło w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w Warszawie) dokumentację aplikacyjną dotyczącą inwestycji, która ma być współfinansowana z pieniędzy „unijnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).

Łączny koszt projektu wynosi 10 819 990,15 złotych. Inwestycja może maksymalnie uzyskać  dofinansowanie w wysokości  50 procent ogólnych kosztów tj. około  5 mln złotych.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez Dębicę (wnioskodawca) i gminę Dębica (partner) na podstawie zawartego porozumienia. Inwestycja obejmie w sumie 15 budynków oświatowych w: Dębicy (11 obiektów), Pustkowie Osiedlu (2 obiekty), Latoszynie (1 obiekt) i Zawadzie (1 obiekt). Po stronie miasta koszty inwestycji wynoszą ponad 8 mln złotych, natomiast po stronie gminy Dębica ponad 2,5 mln złotych.

Realizacja projektu ma się rozpocząć w III kwartale 2009 roku i zakończyć w IV kwartale 2011 roku. Liderem projektu odpowiedzialnym za realizację i rozliczenie inwestycji jest miasto.

Realizacja projektu w tym zakresie jest uzależniona od kwoty dofinansowania, którą uda się pozyskać. Jeżeli projekt nie uzyska zewnętrznego wsparcia finansowego, inwestycja będzie realizowana w węższym zakresie (mniejsza ilość obiektów będzie objęta termomodernizacją).