Dodatkowe pieniądze unijne dla projektu „Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy jako formy edukacji kulturalnej”.

Miasto Dębica zdobyło dodatkowo ponad 71 tys. złotych dla projektu pn. „Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy jako formy edukacji kulturalnej” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
 Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 19 września 2008r. dokonał podwyższenia o kwotę 71 314,09 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „ Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy jako formy edukacji kulturalnej”. Celem projektu jest stworzenie spójnego programu edukacji mieszkańców regionu dębickiego. W ramach tej inwestycji zmodernizowano część dachu Domu Kultury Mors, zaadaptowano jedno z pomieszczeń na salę baletową w w/w budynku oraz zaadaptowano jeden z budynków na terenie byłej jednostki wojskowej w Dębicy na Galerie Sztuki. Zakres inwestycji objął także prace budowlane w zakresie architektury oraz konstrukcji obiektów, prace instalacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 1 milion 980 tys. zł. przy czym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR wzrosło z 790 tys. zł (68,79% kosztów kwalifikowalnych) do ponad 861 tys. zł. (75% kosztów kwalifikowalnych). Proporcjonalnie dzięki temu spadł z 31% do 25% udział budżetu miasta w kosztach kwalifikowalnych projektu. Wszelkie procedury oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przedmiotową dotacją są na bieżąco realizowane przez Wydział Planowania Strategicznego Urzędu Miejskiego w Dębicy. „Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.