W Ogródku Jordanowskim przy ul. Strumskiego w Dębicy oddano kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.
 

– To najważniejsza inwestycja, bo w zdrowie i przyszłość najmłodszych. To miejsce stwarza możliwość rozwijania pasji i zainteresowań sportowych. Dodatkowym atutem  jest to, że nowe boiska położone są w centrum miasta  – mówił podczas otwarcia burmistrz Paweł Wolicki.

Zastępca burmistrza Mariusz Trojan, który prowadził uroczystość powitał wszystkich przybyłych gości,  oraz przypomniał jak powstawała inwestycja. W Ogródku Jordanowskim oddano dwa boiska: jedno do piłki nożnej o wymiarach 30X62 o powierzchni 1860 metrów kwadratowych oraz drugie wielofunkcyjne o wymiarach 19X 32 o powierzchni 613 metrów kwadratowych. Dodatkowo wykonano ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową, oświetlenie boisk, wybudowano chodnik, zaplecze socjalne wraz z sanitariatami. Przetarg wygrała firma Tammax z Warszawy, a podwykonawcą była firma Handbud  Dębicy. Inwestycja kosztowała półtora miliona złotych z czego 666 tysięcy pochodziło z budżetu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała kwota to wkład własny miasta. Kompleks boisk powstawał od 12 sierpnia do 31 października. W imieniu wicewojewody podkarpackiego list gratulacyjny dla burmistrza Pawła Wolickiego odczytała Teresa Kubas – Hul – dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

– Wierzę, iż kompleks sportowy, który powstał z Waszej inicjatywy przy wsparciu środków z programu „Moje boisko 2012” będzie doskonałym miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Dębicy. Jak podkreślał burmistrz Paweł Wolicki dyrektorzy dębickich szkół ustalają grafik korzystania z boiska, po to, żeby wszyscy uczniowie mogli z niego korzystać. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Paweł Wolicki, Teresa Kubas – Hul, Jan Borek – przewodniczący Rady Miejskiej, Jacek Bigus – wiceprezes Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, Jan Chmura – prezes firmy Handbud. Po poświęceniu inwestycji dzieci ze szkół podstawowych nr 9 i 5 rozegrały mecz piłkarski. Młodzież z Gimnazjum nr 2 i 3 zagrała w piłkę koszykową.