Władze miasta oddały do użytku drogę wraz z chodnikiem przy ul. Budzisz. Inwestycja, wraz z infrastrukturą kanalizacyjną kosztowała 2,5 miliona złotych.
 

– Historia inwestycji sięga 2000 roku, wówczas powstał projekt drogi – mówi Krzysztof Krawczyk, zastępca burmistrza Dębicy. – W 2002 roku oddano do użytku rondo i kilkanaście metrów jezdni asfaltowej.

 W tym roku dokończono inwestycję, położono asfalt, chodniki po obu stronach jezdni oraz kanalizację burzową i deszczową oraz kanalizację ulicy Królewskiej.  – Do wyasfaltowania pozostał krótki odcinek przy ul. Lwowskiej, ale tamtędy będzie przebiegała droga serwisowa obwodnicy – mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy. – Nawierzchnia pojawi się podczas przebudowy obwodnicy, która ma być realizowana w przyszłym roku.

 Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal – 8” S.A. z Krakowa. Na uroczystość przyjechali przedstawiciele tej firmy Małgorzata Nowakowska, dyrektor do spraw marketingu i produkcji, Jerzy Maćkowski, dyrektor do spraw technicznych i Piotr Duc, kierownik budowy.W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Rad Osiedlowych i członkowie Rady Miejskiej. – Ta inwestycja była bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców i bardzo potrzebna – mówi radny Grzegorz Sypel.  – Cieszę się, że obecne władze miasta dostrzegły potrzeby mieszkańców tego osiedla.

Uroczystego poświęcenia drogi dokonał ksiądz Stanisław Kołodziej z parafii pw. Miłosierdzia Bożego.