W Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyła się 27 listopada br. konferencja „Rozwój Doliny Wisłoki Poprzez Turystykę – prezentacja stanu aktualnego i wizje rozwoju”, zorganizowana przez Fundację Educare et Servire, prowadzącą Europejską Szkołę Nowych Technologii i Turystyki. Podczas konferencji burmistrz Paweł Wolicki zaprezentował program „Europa Miast”.
 

Prelekcje podczas konferencji wygłosili m.in. Guillem Mercadal, dyrektor Generalny oraz Joan Ferrer, dyrektor finansowy Eden Hotels w Hiszpanii, którzy mówili o rozwoju turystyki w Hiszpanii w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej i nowatorskim programie edukacyjnym dzięki współpracy sieci hoteli Eden z Europejską Szkołą Nowych Technologii w Dębicy. Prof. Aleksander Gugnin z Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku skupił się podczas wykładu na promocji regionalizmu, zaś Helga Bloder z Landesmuseum  Joanneum  z austriackiej Styrii przybliżyła projekt Landlust i rewitalizację starych budynków na potrzeby turystyki. Barbara Święch, prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Ropczycko – Sędziszowskiej „Brzeziny” mówiła o szansach, jakie stwarza turystyka dla powiatu ropczyckiego a przede wszystkim w gminie Wielopole Skrzyńskie, Jan Sołek z Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przedstawił rolę swojej organizacji w integracji instytucji turystycznych. Z kolei prof. Małgorzata Bednarczyk, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu w Turystyce w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zapoznała uczestników spotkania z mitami i praktyką w przedsiębiorczości. Antoni Kamiński, dyrektor ESNT i prezydent Fundacji Educare et Servire przedstawił pomysł na rozwój gmin Doliny Wisłoki dzięki turystyce i edukacji, zaś Paweł Kudroń, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Prezes Fundacji zaprezentował główne założenia programu Doliny Wisłoki.

Konferencja rozpoczęła realizację projektu  “Edukacja i partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Wisłoki”, realizowanego przez Fundację Educare et Servire, prowadzącą Europejską Szkołą Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy. W ramach projektu około 130 osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem może wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu w zawodach: kelner, kucharz, pokojówka i recepcjonista.Głównym jego założeniem jest pomoc osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy, w zdobyciu lub zmianie własnych kwalifikacji zawodowych” – informuje Antoni Kamiński, Prezydent fundacji Educare et Servire. Fundacja, która istnieje już od 2004 r., a której głównym zadaniem jest prowadzenie Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki specjalizującej się m.in. w propagowaniu turystyki i nowoczesnych technologii, pozyskała na realizację projektu kwotę ponad 600 tys zł. Osoba biorąca udział w całym projekcie zyskuje solidne podstawy na szkoleniach do pracy w zawodach związanych z turystyką. Cały kurs, który kończy się 30 kwietnia składa się ze 100 godzin nauki języka hiszpańskiego, 100 godzin nauki języka angielskiego oraz 50 godzin nauki języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień skierowanych do kelnerów oraz recepcjonistów.