Podczas uroczystych, miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, tytuł nauczyciela dyplomowanego odebrało 48 nauczycieli, 4 tytuł nauczyciela mianowanego, 18 nauczycieli otrzymało nagrody burmistrza miasta a dwie nauczycielki listy gratulacyjne za zdobycie nagród Kuratorium Oświaty. Święto dębickich nauczycieli uświetnił także koncert Krystyny Giżowskiej.
 

– Z radością i dumą należy stwierdzić, że szkoły i przedszkola naszego miasta zajmują czołowe miejsca w wielu rankingach, a  dębiccy nauczyciele i pedagodzy należą w tym przypadku do liderów nie tylko w powiecie, ale z pewnością także
w województwie podkarpackim – mówi Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty. – Potwierdzają to ponadprzeciętne wyniki nauczania: przykładem są chociażby wyniki sprawdzianów w klasach szóstych – średnia 28,9 przy średniej wojewódzkiej – 26,8 oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych, średnia – 59,9 przy średniej wojewódzkiej – 57,2.

Wspaniałe lokaty zarówno w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, jak również zawodach sportowych są świadectwem niezwykłego oddania i trudu jaki wkładają w pracę z uczniami nauczyciele nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych, ale także w czasie wielu godzin zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych, które stały się ważnym elementem w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Na tle województwa podkarpackiego dębickie gimnazja i szkoły podstawowe uplasowały się w czołówce pod względem liczby laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Należy wymienić przodujące szkoły: Miejskie Gimnazjum nr 2 – 9 laureatów, Miejskie Gimnazjum nr 1 – 4, Miejskie Gimnazjum nr 4 – 4, Szkoła Podstawowa nr 5 – 10, Szkoła Podstawowa nr 9 – 8 i Szkoła Podstawowa nr 2 – 7 laureatów.

W podsumowaniu osiągnięć sportowych za rok szkolny 2006/2007 miasto sklasyfikowane zostało na 4. miejscu w skali województwa, a to za sprawą licznych sukcesów odnoszonych przez młodych sportowców, uczniów naszych szkół. Najwyżej w rankingu gimnazjów uplasowało się Miejskie Gimnazjum nr 2 – 6 miejsce na 435 sklasyfikowanych  placówek. Bardzo wysokie lokaty zajęły także gimnazja: nr 3 – 8 miejsce oraz nr 4 – 17.  Wśród szkół podstawowych najlepszą okazała się SP 3 – 11 miejsce, a tuż za nią SP 5 – 12 miejsce na 743 sklasyfikowane szkoły.

W tym roku szkolnym w naszych czterech gimnazjach uczy się 1794 uczniów, w ośmiu szkołach podstawowych 2749, a do 11 przedszkoli uczęszcza 1290 dzieci. Obecnie w dębickiej oświacie zatrudnionych jest 319 nauczycieli dyplomowanych, 231 mianowanych, 73 kontraktowych i 12 stażystów.