W Szkole Podstawowej nr 9 podsumowano dwie ogólnopolskie akcje edukacyjne, które były realizowane również w Dębicy. Pierwsza z nich nosiła nazwę „Bezpieczne dzieci na naszych drogach”, druga „Zachowaj trzeźwy umysł”.
 

Zakończyła się 6. edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” przygotowana pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu. W Dębicy zadania z tej kampanii były realizowane po raz drugi. Celem akcji było podniesienie wiedzy profilaktyczno-edukacyjnej dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej, w szczególności natomiast promowanie prozdrowotnego stylu życia przez budowanie poczucia kompetencji w dokonywaniu dobrych wyborów.

Zadania tegorocznej kampanii realizowane były w czterech dębickich szkołach podstawowych: SP nr 5, 9, 10 i 11 oraz Miejskim Gimnazjum nr 2. W ramach kampanii odbyły się między innymi zajęcia profilaktyczne i konkursy z dziećmi, bieg młodzieży gimnazjalnej „Uciekaj przed nałogiem”. Kierowcom rozdawano ulotki „Za kółkiem zachowaj trzeźwy umysł, rodzice dostawali ulotki pod hasłem „Narkotyki i dziecko”.

W czasie zabawy w sali gimnastycznej SP nr 9 dzieci uczestniczyły w rowerowym torze przeszkód. Wysłuchały fachowych porad przedstawiciela firmy „Arkus&Romet Group” na temat utrzymania i konserwacji roweru oraz krótkiego wykładu w wykonaniu Wenancjusza Matyska z Komendy Powiatowej Policji, na temat zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach.

Impreza została przygotowana przez Uczniowski Klub Sportowy Olimp i jego prezesa Andrzeja Nylca, przy współpracy firmy „Arkus&Romet Group” i Urzędu Miejskiego, które ufundowały nagrody dla uczestników konkursów.