Pracownicy Urzędu Miejskiego włączyli się w środę w ogólnopolską akcję “Pola Nadziei”. Przed Urzędem Miejskim zasadzono żonkile, które od lat są międzynarodowym symbolem nadziei. Wcześniej w akcji bardzo licznie uczestniczyli mieszkańcy Dębicy. Pola Nadziei powstały na Planu Solidarności i przy Kościele Miłosierdzia Bożego oraz przy przedszkolach i szkołach.
 

Akcja ma na celu propagowanie idei hospicjum, poszukiwanie nowych wolontariuszy oraz pozyskanie pieniędzy na działalność Stowarzyszenia Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II.

– Żonkile przypominają o ludziach oczekujących pomocy w trudnym okresie odchodzenia z tego świata – mówi Krystyna Wolska, zastępca prezesa Stowarzyszenia.

Hospicjum istnieje przy parafii Miłosierdzia Bożego. Wolontariusze odwiedzają chorych w domach. Pomoc świadczy 28 osób, w tym trzech lekarzy, pięć pielęgniarek, psycholog. Zarówno pomoc, jak i sprzęt, udzielane są bezpłatnie.

– Wiosną żonkile zostaną wręczone sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy będą wspierać działalność hospicjum podczas kwest i imprez charytatywnych, które będą organizowane przez młodzież szkolną – mówi Grażyna Rymut, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego i wolontariuszka Dębickiego Hospicjum Domowego.