27 młodych ludzi z czterech państw uczestniczyło w programie „Młodzież w Europie Miast”. Uczestnicy projektu przyjechali do Dębicy na kilka dni po to, żeby zintegrować się z polskimi rówieśnikami, poznać kulturę innych narodów, wziąć udział w rozgrywkach sportowych, wspólnym malowaniu baneru i koszulek, międzynarodowym karaoke i przyglądnąć się, jak wygląda nauka języka angielskiego w polskich szkołach.
 

W projekcie wzięły udział także dębickie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, nauczyciele języka angielskiego. Językiem, którym posługiwali się wszyscy uczestnicy projektu był język angielski. Pieniądze na realizacje programu w kwocie 7 tysięcy euro pozyskał Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Dębicy. 

– O tym, że jest taki program dowiedziałam się z internetu. Wypełniłam wniosek, który zyskał pozytywną ocenę komisji przyznającej fundusze. Dzięki temu udało się zorganizować bardzo ciekawe zajęcia. W programie chodziło głównie o to, żeby zintegrować naszą młodzież z młodzieżą z innych krajów, aby nauczyciele z innych miast europejskich mieli okazję bliżej się poznać i wymienić metody nauczania języka angielskiego – mówi Katarzyna Rokosz.

Młodzież z Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Ukrainy została przywitana przez Mariusza Trojana – zastępcę burmistrza Dębicy.

– To w Dębicy powstał pomysł, by stworzyć małą Europę, dzięki podpisaniu umów partnerskich z co najmniej po jednym mieście z każdego z 27 krajów Unii Europejskiej. Nie mogliśmy jednak się ograniczyć do państw, które już są w strukturach unijnych i zaprosiliśmy do współpracy także Ukrainę. Stało się tak dlatego, że Dębica to Miasto Otwarte. To przede wszystkim otwartość mieszkańców na Was i Waszą kulturę – mówił wiceburmistrz Trojan.

Młodzież ze wszystkich państw na rozpoczęcie wizyty w Dębicy przygotowała ciekawe prezentacje swoich krajów. Z radością uczestniczyła w zajęciach w polskich szkołach językowych. Naukę języka angielskiego i podstaw języka polskiego dla wszystkich obcokrajowców świetnie przygotowali studenci Collegium Językowego. Młodzież wysłuchała także wykładu na temat różnorodności językowej w Unii Europejskiej.  Wiele radości sprawiło uczestnikom przygotowanie wspólnego baneru „Młodzież w Europie Miast”, malowanie koszulek i zawody sportowe. Podczas międzynarodowego karaoke prym wiodła grupa z Ukrainy. Na zakończenie programu młodzież wzięła udział w Paradzie międzynarodowej ulicami miasta Dębicy. W Domu Kultury „Śnieżka dzieci obejrzały film rejestrujący ich  pobyt w Dębicy. Wizytę podsumował Krzysztof Krawczyk – zastępca burmistrza Dębicy, który życzył gościom kolejnych tak owocnych spotkań i dalszego kształcenia umiejętności językowych.

– Życzę Wam dobrej i bezpiecznej drogi. Pozdrówcie od nas swoje rodziny, a także włodarzy Waszych miast – mówił wiceburmistrz Krawczyk. Młodzi ludzie wyjeżdżając z Dębicy podkreślali, że czuli się u nas bardzo dobrze, poznali nasze miasto, naszą kulturę, nawiązali znajomości  z rówieśnikami z innych krajów.

Jak zaznacza Katarzyna Rokosz, efektem spotkania jest jego dalsza kontynuacja.

– Opiekunowie grup zagranicznych obiecali, że będą starać się
o pieniądze z Unii, aby podobne spotkania organizować w ich krajach. Prosili o wskazówki, jak takie wnioski wypełniać – mówi Katarzyna Rokosz.