Rozstrzygnięto Konkurs architektoniczny na koncepcję programowo – przestrzenną przebudowy i rozbudowy Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy na „Centrum Sztuki – Europy Miast”.
 

Sześcioosobowy Sąd Konkursowy pod przewodnictwem architekt Zdzisławy Dziurzyńskiej – Kaczor spośród nadesłanych prac z biur projektowych nagrodziło trzy wyróżniające się koncepcje konkursowe: trzecią nagrodę przyznano Pracowni Projektowej Teresy Okowińskiej z Nowego Sącza, drugą nagrodę przyznano Pracowni Projektowej Piotra Kneza i Anny Katarzyny Jeleń z Kielc, zaś pierwszą nagrodę otrzymało krakowskie Biuro Projektowe „BUD – CUD” Mateusza Adamczyka.

– Dodatkową nagrodą dla zwycięzcy jest możliwość wykonania docelowego projektu technicznego na bazie nagrodzonej koncepcji – mówi Krzysztof Krawczyk, zastępca burmistrza Dębicy.- Według oceny sędziów zwycięska praca spełnia wszystkie założenia konkursu i oczekiwania zamawiającego. Jest pracą nowatorską, bardzo dobrze wpisującą się w zadaną przestrzeń z uwzględnieniem przestrzeni parkowej przy DK „Śnieżka”.

Koncepcja architektów pozwala mieć nadzieję, że Dębica zyska ciekawy, nowoczesny i rozpoznawalny obiekt kultury. W starej, zabytkowej części budynku znalazło miejsce nowoczesne kino, kameralna kawiarenka połączona z biblioteką, czytelnią i sklepikiem z książkami, klub muzyczny z mała sceną i zapleczem gastronomicznym, a także studio nagrań.

– Całość rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych ma odpowiadać współczesnej Mediatece – mówi Jan Michalak, kierownik Domu Kultury „Śnieżka”. – Obok starego budynku architekci zaprojektowali nowatorską salę koncertową z dużą sceną, orkiestronem i całym zapleczem technicznym oraz z pomieszczeniami do pracy z młodzieżą w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury. W koncepcji znalazła także miejsce niezależnie działająca, wielofunkcyjna sala konferencyjna, z zapleczem techniczno – gastronomicznym. Powierzchnia sali może być więc użytkowana także do innych celów, takich jak np. spotkania okolicznościowe.

Całość nowoprojektowanych obiektów w naturalny sposób koresponduje z zabytkową częścią DK „Śnieżka” i przylegającym parkiem. Nowe budynki i scena letnia staną się atrakcją tego miejsca, również dla odpoczywających w parku mieszkańców Dębicy.

Burmistrz Miasta wraz z członkami Sądu Konkursowego i autorami nagrodzonych prac pragną zaprezentować mieszkańcom Dębicy, przyszłym użytkownikom i potencjalnym inwestorom koncepcje utworzenia „Centrum Sztuki – Europy Miast”. Otwarcie wystawy pokonkursowej, na której m.in. będzie można zobaczyć plansze z rzutami projektowanych budynków oraz przykłady wizualizacji odbędzie 28 V 2009 r. o godz.17.00 w Domu Kultury „Śnieżka”. Wystawę będzie można oglądać do 15 VII 2009 r.