Trwają prace przygotowawcze do kolejnego etapu regulacji potoku Budzisz w Dębicy.
 

– Przekazano plac budowy, wycięto drzewa, umowa z wykonawcą jest już podpisana – informuje Krzysztof Krawczyk – zastępca burmistrza Dębicy.

Regulacja kolejnego etapu potoku Budzisz będzie obejmować 837 metry bieżące od ul. Lwowskiej do ul. Rzeszowskiej w Dębicy. Inwestycja podczas której zostanie umocnione dno i skarpy potoku, wybudowane przepusty skrzynkowe będzie kosztować prawie pół miliona złotych.

– Dzięki tej inwestycji kilkadziesiąt rodzin nie będzie się musiało obawiać o swoje życie i mienie. Szczególnie ważne jest dla nas bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego etapami sukcesywnie regulujemy potok Budzisz – mówi Krzysztof Krawczyk – zastępca burmistrza Dębicy.

Zakończenie prac przewidziano na 30 października 2009 roku.

Projekt zatytułowany „Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wschodniej części Dębicy – etap I” został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 2 900 535 zł. Uzyskano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 465 454 zł., co stanowi aż 85% wartości całej inwestycji.