I Otwarty Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych – „Fair Play z Olimpem”

Szkoła Podstawowa nr 9 organizuje kolejną dużą imprezę sportową dla mieszkańców regionu. I Otwarty Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych – „Fair Play z Olimpem” odbędzie się 15 listopada w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Sportowej 26.
 

Turniej rozpocznie się o godz. 9 a jego zakończenie zaplanowano na godz. 14. Impreza ma rozwijać zainteresowań sportowych dzieci, popularyzować wśród nich piłkę nożną, uczyć kulturalnego dopingowania i zachowania podczas imprez sportowych oraz wpajać zasady fair play a także propagować piękno Ziemi Dębickiej.

Organizatorem turnieju jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy Urząd Miejski w Dębicy oraz UKS OLIMP działający przy SP 9.Patronat honorowy nad turniejem sprawują burmistrz Dębicy Paweł Wolicki, marszałek Województwa Podkarpackiego  Zygmunt Cholewiński oraz poseł Kazimierz Moskal.

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny szkolne z województwa podkarpackiego. W skład zespołu wchodzi 10 zawodników urodzonych w 1995 r. i młodszych. Zawody odbywać się będą na hali sportowej.  W drużynie występuje 3 zawodników w polu oraz bramkarz, ilość zmian zawodników jest dowolna. Czas gry – 10 minut bez przerwy i bez zmiany stron boiska. Drużyny obowiązuje jednakowy strój sportowy z numerkami na koszulkach. Zawodnicy powinni posiadać legitymacje szkolne.

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie z imiennym wykazem zawodników  podpisane przez nauczyciela, dyrektora szkoły oraz lekarza (lub pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w turnieju) do dnia 12.11.2007 r. listownie na adres:

UKS OLIMP SP 9 Dębica

ul. Grottgera 3

39-200 Dębica

z dopiskiem „Turniej halowy”

lub na fax: (014) 681 26 02 .

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane drużyny zostaną poinformowane telefonicznie o swoim udziale w turnieju do dnia 13.11.2007 r.

Drogą losowania drużyny podzielone zostaną na grupy eliminacyjne w których będą grać systemem każdy z każdym. Do finału awansują zwycięzcy poszczególnych grup. Zawody prowadzone będą przez sędziów Podokręgu Dębica.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników z tytułu NW. Zawodników obowiązuje obuwie halowe. Drużyny finałowe otrzymują puchar według miejsca na podium, pozostałe drużyny pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe- koszulki dla wszystkich uczestników. Nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca, bramkarza oraz zawodnika.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu. Organizator zapewnia  gorący posiłek oraz napoje. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator. Turniej finansowany jest ze środków Budżetu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej i wdrażany jest przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie Kultury Fizycznej i Sportu