Studenci Wydziału Rozwoju Regionalnego w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołali Uniwersyteckie Centrum Kariery „Szansa”. Centrum ma pomóc żakom w znalezieniu stażu lub pracy, gdzie studenci mogliby nabrać doświadczenia zawodowego.
 

– Absolwenci nieposiadający pracy lub co się często zdarza, żadnego doświadczenia mają problem ze sprawdzeniem posiadanej wiedzy w praktyce – mówi Dorota Woźniak, studentka dębickiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego. – Absolwenci stanowią sześć procent bezrobotnych.

Studenci liczą, że Uniwersyteckie Centrum Kariery umożliwi im znalezienie pracy adekwatnej do posiadanych kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stażach. Centrum ma pomóc studentom także w organizacji praktyk i spotkań z pracodawcami, sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych, przygotować do rozmowy z pracodawcą.  W tym celu „Szansa” zajmie się organizacją konferencji, spotkań, szkoleniami oraz działalnością wydawniczą. Studenci chcą także współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi z zakresu doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, przygotowywać projekty finansowane z Unii Europejskiej i wspierać studentów podnoszących kwalifikacje i instytucje je organizujące.  

Studenci, 5 listopada br., zapoznali z projektem Uniwersyteckiego Centrum Kariery „Szansa” burmistrza Pawła Wolickiego i jego zastępcę Mariusza Trojana. Przedstawiciele studentów zwrócili uwagę władz miasta na największy problem osób kończących studia.

 – Wielu pracodawców wyraża chęć zatrudnienia absolwentów pod warunkiem, że posiadają oni praktykę lub odbyty staż – mówi Dorota Woźniak. – Liczymy na pomoc miasta i dębickich firm w umożliwieniu nam odbycia takiego stażu. Chcemy pracować zgodnie z wykształceniem i pozostać w Dębicy a nie wyjeżdżać do pracy zagranicą.

Burmistrz zapowiedział pomoc studentom w ramach swoich kompetencji. – W urzędzie zatrudniamy osoby na umowy zlecenie, tak jak to jest w przypadku Wydziału Spraw Obywatelskich, gdzie zwiększono czasowo zatrudnienie przy wymianie dowodów osobistych – mówi Paweł Wolicki.- Na pewno będziemy w stałym kontakcie z centrum kariery i będziemy informować studentów o możliwościach zatrudnienia nie tylko w miejskich instytucjach ale także w firmach prywatnych