W Dębicy ruszył projekt dla pracodawców i pracowników podkarpackich przedsiębiorstw na rzecz zwiększenia równouprawnienia kobiet na polu zawodowym „Podkarpacki pracodawca równych szans”. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego a partnerują mu Dębicki i Podkarpacki Klub Biznesu.
 

– Projekt pozwolił na pierwsze w województwie podkarpackim badania wśród przedsiębiorców z naszego regionu w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn – mówi Zbigniew Nosal, prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu. –  Badania przeprowadzone poprzez ankiety pozwalają ocenić politykę podkarpackich firm w zakresie równo uprawnienia, gdyż biorą pod uwagę wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa potencjalnie narażone na występowanie praktyk dyskryminacyjnych.

Kobiety w pracy narażone są na zatrudnienie w sektorach gospodarki na stanowiskach o niewysokim prestiżu, pracują w działach o niższej randze, ich płace są niższe od zarobków mężczyzn, mają utrudniony dostęp do wyższych stanowisk decyzyjnych, częściej narażone są na molestowanie seksualne i mobbing.

– Celem projektu jest zmiana podejścia do kobiet w pracy i utworzenie w Podkarpaciu ośrodka monitorującego równość płci w zatrudnieniu – mówi Marcin Nowak, dyrektor PUP.

W ramach projektu realizowane będą także szkolenia i doradztwo dla kadry menedżerskiej. Najważniejszym założeniem jest konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zastosują zasadę równości płci w zatrudnieniu, awansowaniu i wynagradzaniu pracowników.

– Mam nadzieję, że ten program przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia w Dębicy – mówi Mariusz Trojan, zastępca burmistrza Dębicy