Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy zainaugurowało we wtorek trzeci rok akademicki. Uroczystość rozpoczął koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej.
 

Następnie kilkoro słuchaczy Kolegium odebrało stypendia od Marszałka Województwa Podkarpackiego, który jest organem założycielskim dla uczelni. Nagrody dyrektora Kolegium odebrali też wykładowcy. W dalszej części uroczystości słuchacze pierwszego roku złożyli ślubowanie i odebrali indeksy. Burmistrz Paweł Wolicki życzył, by Kolegium poszerzyło swoją ofertę o nowe kierunki. Obecnie słuchacze pogłębiają tu swoją znajomość z języka angielskiego. Kolegium stara się o poszerzenie oferty o język ukraiński i rosyjski. Jak zapewnia Agnieszka Panek, dyrektor Kolegium Języków Obcych w Dębicy, wniosek oczekuje na akceptację ministra oświaty.