Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy, Marek Kamiński, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, przedstawił informację na temat planu remontów i inwestycji placówek oświatowych w mieście w latach 2007 – 2011.Miejskie placówki oświatowe funkcjonują w 24 budynkach, tym dziewięciu wielko kubaturowych z przynależnymi do nich dużymi obszarami, na których zlokalizowana jest infrastruktura szkolna.
 

W 2007 r. na inwestycje i remonty placówek szkolnych przeznaczono w budżecie miasta 3 mln. 42 tys. zł, w tym na bieżące remonty przeznaczono 200.000 zł natomiast na inwestycje, kwotę 2 842 000 zł..

            Największą inwestycją jest budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Paderewskiego, która kosztować będzie 2 247 700 zł. Brak jest w budżecie zabezpieczenia pieniędzy w kwocie 170.000 zł na wyposażenie sali, obecnie Miejski Zarząd Oświaty czyni starania o pozyskanie tych pieniędzy. Sala zostanie oddana do użytkowania od września b.r.

 W tym roku zaplanowano także 6, 5 tys. zł. na zakup pieca gazowego do centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim Nr 5, 9, 7 tys. zł na zakup kotła warzelnego do Szkoły Podstawowej Nr 9, osiem tys. zł na wykonanie i zamontowanie okapu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 11, 5, 5 tys. zł na zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 11, 90 tys. zł. na place zabaw przy dziewięciu placówkach oświatowych oraz 300 tys. zł na zabezpieczenie wkładu własnego na termomodernizację dziewięciu budynków.

 – Wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy ministerstwa na wykonanie pilnych remontów, sugerowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – mówi Marek Kamiński. – Wnioskowaliśmy o 480 tys. zł a otrzymaliśmy informację, że otrzymamy 128 tysięcy. Po oddaniu do użytkowania sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wystąpimy o pieniądze na refundację zakupu wyposażenia do tej sali. Możliwa jest częściowa refundacja kosztów z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej – ok. 50 tys. zł.

W bieżącym roku Miejski Zarząd Oświaty wykonał dokumentację techniczną oraz przygotował wnioski o zewnętrzne środki finansowe:

 • do Norweskiego Funduszu Inwestycyjnego na wykonanie placów zabaw w przedszkolach nr 2, 4, 11, 12, szkołach podstawowych nr 9 i 11, gimnazjach nr 1 i 2 oraz Ogródku Jordanowskim przy ul. Strumskiego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5.055.596 zł. w tym wkład własny – 758.339 zł,    a wnioskowane dofinansowanie – 4.297.257 zł
 • do Ministerstwa Sportu na wykonanie boisk wielofunkcyjnych przy Miejskim Gimnazjum Nr 4. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 418.645 zł. w tym wkład własny – 218.645 zł, a wnioskowane dofinansowanie – 200.000 zł
 • do Ministerstwa Sportu na wykonanie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Cmentarnej. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 559.600 zł. w tym wkład własny – 239.600 zł, a wnioskowane dofinansowanie – 320.000 zł

W przypadku braku dofinansowania na te projekty z wyżej wskazanych źródeł, MZO liczy na możliwość pozyskania ich z środków finansowych Unii Europejskiej, w tym z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.

Miejski Zarząd Oświaty posiada przygotowaną dokumentację techniczną oraz stosowne zezwolenia budowlane na następujące inwestycje:

 • termomodernizacja dziewięciu budynków, w tym przedszkoli 1, 2, 7, 9, 10, 12, gimnazjów nr 2 i 4 oraz Zespołu Szkół nr 1. Zakres robót przewiduje wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji zewnętrznych, modernizację węzłów ciepłowniczych oraz ocieplenie stropu poddachowego. W budynkach tych zmniejszeniu o ok. 42 procent ulegnie zapotrzebowanie budynków na ciepło i o 872 GJ/rok uległoby zmniejszeniu zużycie ciepła. Przyniosłoby to ok. 195.000 oszczędności w skali roku przy obecnym poziomie cen za energię elektryczną.    Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5.087.327 zł. w tym wymagany wkład własny 783.000 zł, a wnioskowane dofinansowanie – 4.304.327 zł
 • wykonanie nawierzchni tartanowej na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół nr 1. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2.162.700 zł..
 • wymiana ogrzewania elektrycznego na centralne ogrzewanie wodne w Przedszkolu nr 8. Całkowity koszt – 107.720 zł
  • roboty wykończeniowe 1-go piętra budynku szkoły podstawowej nr 12. Całkowity koszt robót budowlanych i wyposażenia ok. 200.000 zł
 • budowa szkoły podstawowej na oś. Kępa-Ogrody. Całkowity koszt inwestycji wyniósłby ok. 9.000.000 zł

            Całkowity koszt przygotowanych do realizacji inwestycji wynosi 22.592.000 zł, z tego w przypadku korzystania z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej wymagany wkład własny wyniósłby 3.389.000 zł, a pozyskane fundusze wyniosłyby 19.203.000 zł.

            W naszej ocenie dyrektora Kamińskiego konieczne jest wykonanie jeszcze w tym roku dokumentacji technicznej na następujące inwestycje:

 • termomodernizacja pozostałych 11 placówek oświatowych – koszt wykonania dokumentacji to ok. 150.000 zł. Koszt wykonania prac określony będzie po wykonaniu dokumentacji.
 • budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych nr 8 i nr12 – koszt dokumentacji to ok. 95.000 zł. Koszt wykonania prac określony będzie po wykonaniu dokumentacji.
 • przebudowa Przedszkola nr 8 przy ul. Szkolnej koszt wykonania dokumentacji ok.. 20.000 zł.

Koszt wykonania prac określony będzie po wykonaniu dokumentacji

            Z punktu widzenia potrzeb, najważniejszą inwestycją jest wykonanie termo modernizacji budynków oświatowych. Oprócz wymiernych efektów oszczędności środków finansowych na eksploatacje budynków, zdecydowanej poprawie uległby komfort pracy uczących w nich nauczycieli oraz uczących się uczniów, a także uzyskałyby one nowe, estetyczne elewacje.

Równie ważną inwestycją, tym razem ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji budynku jest przebudowa przedszkola nr 8