Burmistrz Paweł Wolicki liczy, że Inkubator Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego, powołany przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, przyczyni się do umocnienia pozycji funkcjonujących w mieście stowarzyszeń i przejęcia przez nie wielu zadań od miasta. Takie założenia znalazły się w opracowanym w 2006 roku „Programie dla Dębicy”. Miasto jest partnerem Stowarzyszenia w projekcie.
 

– Działalność Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu już jest przykładem, jak organizacje pozarządowe pomagają miastu w realizacji niektórych zadań – mówił Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy podczas konferencji inaugurującej działalność Inkubatora Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego.

-Inkubator organizacji pozarządowych jest absolutnie niezbędny w Dębicy – mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy. – Wystarczy spojrzeć na funkcjonujące inkubatory przedsiębiorczości, choćby ten w pobliskim Mielcu, który pomaga nowopowstałym przedsiębiorstwom. Wystarczy, że ktoś ma dobry pomysł na działalność gospodarczą, a nie zawsze ma pieniądze, zgłaszając się do takiej instytucji może liczyć na pomoc. Otrzymuje dostęp do biura, do ksero, telefonów a przede wszystkim może liczyć na doradców księgowych. Przedsiębiorcy korzystający z inkubatora nie ponoszą więc kosztów stałych na starcie. Po uzyskaniu stabilności opuszczają inkubator.

Podobną rolę spełniał będzie inkubator dla stowarzyszeń i towarzystw działających w powiecie dębickim. – Wszystkie organizacje, które się zgłosiły mogą do grudnia 2009 r. korzystać z pomocy, dzięki której mają dostęp do porad radcy prawnego i informatyka, mogą skorzystać z wyposażonego w pełni biura, skorzystać ze szkolenia z zakresu zarządzania projektami, marketingu i zarządzania organizacją oraz dowiedzieć się, do jakich instytucji kierować wnioski o dofinansowanie – mówi Paweł Werbowy, dyrektor Dębickiego Klubu Biznesu i lider projektu.

Burmistrz Paweł Wolicki nie ukrywa, że cieszy się z inicjatywy Dębickiego Klubu Biznesu. – Rozmawialiśmy z wieloma organizacjami w mieście na ten temat, podjął go Dębicki Klub Biznesu – mówi burmistrz.  – Miasto jest partnerem w tym projekcie. Po raz pierwszy organizujemy w Dębicy inkubator organizacji pozarządowych, który pozwoli wykluć się nowym organizacjom oraz pomoże rozwinąć działalność tym, które już działają, a nie mają na tyle pieniędzy, by w pełni funkcjonować. Dzięki temu projektowi ktoś, kto ma pomysł na pomoc społeczeństwu, na ulepszenie działalności organizacji, otrzyma pomoc z zakresu zdobywania pieniędzy na prowadzenie działalności. Organizacje, które dużo już zrobiły w Dębicy otrzymają pomoc, by mogły pisać nowe projekty, by pozyskać kolejne pieniądze na realizację swoich pomysłów. Przypomnę moje hasło sprzed trzech lat: „Organizacje pozarządowe pomocą w działaniu miasta”. Chcemy, by część roli samorządu przejęły stowarzyszenia i inne organizacje, które wyręczą samorząd w pomocy dla niepełnosprawnych, skierują pomoc do osób starszych, młodzieży.

W Dębicy są już przykłady na taką działalność. Burmistrz Wolicki podkreśla, że podjęty przez Radę Miejską program profilaktyki zdrowotnej zaczyna realizować Stowarzyszenie Pomocy „Ad Astram”. – Jeszcze w lipcu miasto zajmowało się przekazywaniem wózków i wyprawek dla dzieci – mówi Wolicki. – Teraz te zadania przejęło stowarzyszenie. Chętnie oddamy innym realizację niektórych obowiązków, pod warunkiem, że organizacja będzie to robić dobrze. To jest idea, o którą chodzi m.in. w tym projekcie. W przyszłym roku oddamy do użytku 50 mieszkań. Taką działalnością nie musi zajmować się miasto, mogą to robić organizacje pozarządowe.

Burmistrz przyznaje, że chociaż w Dębicy niektóre organizacje rozpoczęły przejmowanie obowiązków miasta, najbardziej taka działalność jest widoczna w dużych miastach, np. we Wrocławiu lub poza granicami Polski. – Szczególnie widoczne jest to w Stanach Zjednoczonych – mówi burmistrz Wolicki. – Miasto tworzy tylko przyjazny klimat, dba o infrastrukturę, pozostałe obowiązki przejmują organizacje pozarządowe. Chcemy, by tak działo się u nas, wierzę, że tak będzie. Liczę, że Inkubator Organizacji Pozarządowych pomoże wielu stowarzyszeniom w realizacji ich zadań.

W konferencji inaugurującej działalność inkubatora uczestniczyło ponad 100 osób, głównie liderów organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządu lokalnego i przedsiębiorcy powiatu dębickiego. – We wspólnym działaniu można osiągnąć więcej – mówił podczas otwarcia Zbigniew Nosal, prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Prawne aspektach funkcjonowania organizacji pozarządowych przedstawił Bartosz Góra, radca prawny. Przybliżył m.in. obowiązki, jakie spoczywają na organizacjach pozarządowych pod kątem sprawozdawczości finansowej wobec np. Urzędu Skarbowego czy też sprawozdawczości merytorycznej wobec instytucji nadzorujących funkcjonowanie stowarzyszeń, fundacji czy towarzystw.

Grzegorz Nowakowski, wiceprzewodniczący Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych opowiadał o działalności organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim i współpracy z jednostkami administracji samorządowej.

O korzyściach i możliwościach związanych z wprowadzeniem i funkcjonowaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi mówił Kazimierz Moskal, Poseł na Sejm RP.
– Aktualnie ustawa na ten temat jest w fazie konsultacji od lutego 2009 roku i w najbliższym czasie przejdzie dalszy etap – mówił poseł. – Obecnie funkcja pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi nie jest obowiązkowa. W nowej ustawie też nie będzie, jednak warto taką osobę zatrudnić, gdyż daje wiele możliwości związanych z realizacją zadań własnych samorządu.

Na temat dobrych praktyk działań dębickich organizacji pozarządowych i o bieżącej działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Dębicy mówili: Kazimierz Stafin – wiceprezes Koła oraz Anna Wójcik, prezes koła w Dębicy. – Współpraca między naszą organizacją a władzami miasta układa się bardzo dobrze – mówi Kazimierz Stafin. – Zarówno burmistrz, jak i Rada Miejska wykazują zainteresowanie naszymi inicjatywami i okazują pomoc, także materialną.  

Konferencję zakończyła luźna dyskusja oraz wnioski związane z przyszłością i działaniem Inkubatora Organizacji Pozarządowych.

Obecnie dzięki inkubatorowi przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą korzystać z biura w pełni wyposażonego w sprzęt, m.in. ksero, komputer z dostępem do Internetu i telefon. W ramach projektu działać będzie serwis www, zaś każdy z uczestników projektu otrzyma bezpłatnie własny adres e-mail i swoją wizytówkę w sieci. Poza radcą prawnym, dyżur będzie pełnił także informatyk, który będzie mógł dojechać do przedstawiciela organizacji, gdy ten zgłosi awarię komputera. Zbieraniem informacjido filmu DVD i wydawnictwa książkowego zajmuje się Magdalena Baran, dziennikarka.

– Opracowana zostanie także strategia współpracy organizacji pozarządowych naszego powiatu z samorządami – mówi Paweł Werbowy. – Odbędzie się także plebiscyt na wolontariusza i filantropa roku oraz firmy dobroczyńcy roku. Przewodniczącym kapituły, w której zasiadać będą przedstawiciele organizacji będzie Paweł Morawczyński, wiceprezes Stowarzyszenia „Radość”.

Szczegóły dotyczące projektu można odnaleźć na stronie internetowej projektu: www.ngo-debica.pl. Projekt finansowany jest z pieniędzy otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009. Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Dębicy. Patronem medialnym jest: Tygodnik – Obserwator Lokalny